GENEL MUHASEBE KURSU : 158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI(-) HESABININ TANIMI İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK ÇÖZÜMLERİ

158. STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)

Bu hesap, yangın, deprem, su basması gibi doğal afetler ve bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak, teknolojik gelişmeler ve moda değişiklikleri nedenleriyle stokların fiziki ve ekonomik değerlerinde önemli azalışların ortaya çıkması veya bunların dışında diğer nedenlerle stokların pi­yasa fiyatlarında düşmelerin meydana gelmesi dolayısıyla, kayıpları karşılamak üzere ayrılan karşılıkların izlendiği he­saptır.

İşleyişi :

Stok değer düşüklüğü tespit edildiğinde "654. Karşılık Gi­derleri Hesabının borcu karşılığında bu hesaba alacak kay­dedilir. Karşılık ayrılan stok kaleminin işletme içinde kulla­nılması ya da satılması halinde; ilgili stok hesabının alacağı ile karşılaştırılarak daha önce ayrılan karşılık "644. Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabına aktarılarak kapatılır.

Not: 158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) Hesabının Örneği 157 Diğer Stoklar Hesabında Çözülmüştür.

Telefon
Whatsapp