GENEL MUHASEBE KURSU : 157 DİĞER STOKLAR HESABININ TANIMI İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK ÇÖZÜMLERİ

157. DİĞER STOKLAR

Yukarıdaki stok kalemlerinin hiç birinin kapsamına alınma­yan ürün, artık ve hurda gibi kalemler bu hesap grubunda yer alır.

İşleyişi :

Elde edilen bu stoklar maliyet bedeli ile hesaba borç, satıldı­ğında, devredildiğinde veya kullanıldığında alacak kaydedilir.

 

Örnek

1:         İşletmemiz 50.000,00 +KDV tutarında mal satın almıştır. 

2:         10.000,00 TL tutarındaki mal defolu olduğundan dolayı 157 Nolu hesaba aktarılmıştır ve

             İlgili malın değeri takdir komisyonu tarafından 4.000,00 TL olarak tespit edilmiştir.

3:         Bu mal 5.000,00 + KDV ye satılmıştır.

 

Cevap: 1

153 Ticari Mallar          50.000,00 (B)

191 İndirilecek KDV     9.000,00 (B)

320 Satıcılar                            59.000,00 (A)

 

Cevap: 2

157 Diğer Stoklar        10.000,00 (B)

153 Ticari Mallar                      10.000,00 (A)

-----------------------------------------------------------------------------

154 Karşılık Giderleri(-)            6.000,00 (B)

158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılı(-)               6.000,00 (A)

 

 

Cevap: 3

120 Alıcılar                   5.900,00 (B)

600 Yurtiçi Satışlar                   5.000,00 (A)

391 Hesaplanan KDV               900,00 (A)

-----------------------------------------------------------------------------

158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılı(-)               6.000,00 (B)

621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)                  4.000,00 (B)

157 Diğer Stoklar                                                       10.000,00 (A)

Telefon
Whatsapp