GENEL MUHASEBE KURSU : 138 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR HESABININ TANIMI İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK ÇÖZÜMLERİ

138. ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR

Ödeme süresi geçmiş bu nedenle vadesi bir kaç defa uzatıl­mış veya protesto edilmiş, yazı ile birden fazla istenmiş ya da dava veya icra safhasına aktarılmış senetli ve senetsiz diğer alacakları kapsar.

İşleyişi :

Tahsili şüpheli hale gelen diğer alacaklar ilgili hesapların alacağı karşılığında bu hesaba borç yazılarak, sağlam alacak­lardan çıkarılması sağlanır. Alacağın tahsili veya tahsil edile­meyeceğinin kesinleşmesi durumunda bu hesaba alacak kay­dedilir.

 

Not: 138 Şüpheli Diğer Alacaklar Hesabının Örneği 135 Personelden Alacaklar Hesabında Çözülmüştür.

Telefon
Whatsapp