GENEL MUHASEBE KURSU : 135 PERSONELDEN ALACAKLAR HESABININ TANIMI İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK ÇÖZÜMLERİ

135. PERSONELDEN ALACAKLAR

İşletmeye dahil personel ve işçinin işletmeye olan çeşitli borçlarını kapsar.

İşleyişi :

Bu hesaba, alacağın doğması halinde borç; tahsili halinde ise alacak kaydedilir.

 

Örnek

1:         İşletmemiz Personeli Ali ye 5.000,00 TL borca para vermiştir. 

2:         Personel Ali işten ayrılmıştır.

3:         Eski personel Ali den para yazılı olarak istenmesine rağmen parayı ödememiştir.

             Alacak Şüpheli hale gelmiş Karşılık ayrılmıştır.

4:         Alacağın alınamayacağı kesinleşmiştir.

 

 

Cevap: 1

135 Personelden Alacaklar       5.000,00 (B)

102 Bankalar                                       5.000,00 (A)

 

Cevap: 2  (Ali Artık Personel Değil)

136 Diğer Çeşitli Alacaklar        5.000,00 (B)

135 Personelden Alacaklar                   5.000,00 (A)

 

Cevap: 3 (Borç Şüpheli Hale Geçti)

138 Şüpheli Diğer Alacaklar                 5.000,00 (B)

136 Diğer Çeşitli Alacaklar                                5.000,00 (A)

-------------------------------------------------------------------------------

(Karşılık Ayrıldı)

654 Karşılık Giderleri                                        5.000,00 (B)

139 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)                         5.000,00 (A)

 

Cevap: 4 (Alınamayacağı Kesinleşmiştir)

139 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)             5.000,00 (B)

138 Şüpheli Diğer Alacaklar                                           5.000,00 (A)

Telefon
Whatsapp