GENEL MUHASEBE KURSU : 131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABININ TANIMI İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK ÇÖZÜMLERİ

131. ORTAKLARDAN ALACAKLAR

İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısı ile (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortakla­rından alacaklı bulunduğu tutarların izlendiği hesaptır.

İşleyişi :

Alacağın doğması halinde hesaba borç, tahsili halinde ise alacak kaydedilir.

 

Örnek

1:         İşletmemiz Ortağına Bankadan 10.000,00 TL Borca Para Göndermiştir. 

2:         Ortağımız Borcu olan 10.000,00 TL’ i ve 1.000,00 TL + KDV Faizi Bankaya Yatırmıştır.

             Ortağa Faiz Faturası Kesilir

 

Cevap: 1

131 Ortaklardan Alacaklar        10.000,00 (B)

102 Bankalar                                       10.000,00 (A)

 

Cevap: 2  (Ortağın Ödemesi)

102 Bankalar                            11.800,00 (B)

131 Ortaklardan Alacaklar                    11.800,00 (A)

-------------------------------------------------------------------------

(Faiz Kaydı)

131 Ortaklardan Alacaklar        1.180,00 (B)

642 Faiz Gelirleri                                  1.000,00 (A)

391 Hesaplanan KDV                           180,00 (A)

Telefon
Whatsapp