GENEL MUHASEBE KURSU : 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABININ TANIMI İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK ÇÖZÜMLERİ

128. ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Ödeme süresi geçmiş bu nedenle vadesi bir kaç defa uzatıl­mış veya protesto edilmiş, yazı ile birden fazla istenmiş ya da dava veya icra safhasına aktarılmış senetli ve senetsiz alacak­ları kapsar.

İşleyişi :

Tahsili şüpheli hale gelmiş olan alacaklar ilgili hesapların alacağı karşılığında bu hesaba borç yazılarak bu durumdaki alacaklar normal alacaklardan çıkarılır. Alacağın tahsili veya tahsil edilemeyeceğinin kesinleşmesi durumunda bu hesaba alacak kaydedilir.

 

128 Şüpheli Ticari Alacaklar

Not: Örnekte 129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı ve 654 Karşılık Giderleri Hesabını da Kullanacağız.

 

(Örnek için 101 Alınan Çekler için Alt Hesaplar)

01-Portföydeki

02-Tahsildeki

03-Karşılıksız

 

Örnek

1:         İşletmemiz Tamamı vadeli olmak üzere 10.000,00 + KDV tutarında mal satmıştır. 

2:         İşletmemiz Tamamına Çek Almıştır.

3:         Çek Bankaya Tahsile Verilmiştir.

4:         Çek Karşılıksız çıkıp geri iade edilmiştir dava açılmıştır.

5:         Çek Şüpheli alacaklara atılmış ve tamamına karşılık ayrılmıştır.

 

 

Cevap: 1

120 Alıcılar                   11.800,00 (B)

600 Yurtiçi Satışlar                   10.000,00 (A)

391 Hesaplanan KDV               1.800,00 (A)

 

Cevap: 2

101 Alınan Çekler(01Port)        11.800,00 (B)

120 Alıcılar                                          11.800,00 (A)

 

Cevap: 3

101 Alınan Çekler(02Tahsil)     11.800,00 (B)

101 Alınan Çekler(01Port)                   11.800,00 (A)

 

Cevap: 4

101 Alınan Çekler(03Karşılıksız)            11.800,00 (B)

101 Alınan Çekler(02Tahsil)                             11.800,00 (A)

 

Cevap: 5

128 Şüpheli Ticari Alacaklar                 11.800,00 (B)

101 Alınan Çekler(03Karşılıksız)                       11.800,00 (A)

--------------------------------------------------------------------------------

654 Karşılık Giderleri                            11.800,00 (B)

129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı                 11.800,00 (A)

Telefon
Whatsapp