GENEL MUHASEBE KURSU : 127 DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABININ TANIMI İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK ÇÖZÜMLERİ

127. DİĞER TİCARİ ALACAKLAR

İşletmenin ticari faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ve yukarı­daki hesapların kapsamına girmeyen tahsili gecikmiş alacak­lar

(henüz şüpheli alacak niteliğini kazanmayanlar) ve diğer çeşitli senetsiz ticari alacaklar bu hesapta izlenir.

İşleyişi :

Yukarıda belirtilen alacaklar bu hesaba borç; tahsil veya mahsup işlemi yapıldığında ilgili hesaplara karşılık, bu hesa­ba alacak kaydedilir."

 

Örnek

1:         İşletmemiz aktifinde bulunan taşıtı (alış değeri 10.000,00 TL) 10.000,00 TL’ satmıştır.

Cevap: 1

İlk Taşıtı Alınca

254 Taşıtlar                             10.000,00 (B)

191 İndirilecek KDV                 1.800,00 (B)

329 Diğer Ticari Borçlar                       11.800,00 (A)

 

Taşıtı Satınca

127 Diğer Ticari Alacaklar         11.800,00 (B)

254 Taşıtlar                                         10.000,00 (A)

391 Hesaplanan KDV                           1.800,00 (A)

 

Para Banka Hesabına Yatınca

102 Bankalar                           11.800,00 (B)

127 Diğer Ticari Alacaklar                    11.800,00 (A)

Telefon
Whatsapp