GENEL MUHASEBE KURSU : 121 ALACAK SENETLERİ HESABININ TANIMI İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK ÇÖZÜMLERİ

121. ALACAK SENETLERİ

Bu hesap, işletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hiz­met satışlarından kaynaklanan senede bağlanmış alacaklarını kapsar. Finansal kiralama işlemlerinden doğan senetli ala­caklar da bu hesapta izlenir.

İşleyişi :

Alman senet tutarları bu hesaba borç, tahsilinde ise alacak kaydedilir.

121 Alacak Senetleri

01Portföydeki

02-Tahsildeki

03-Karşılıksız

 

Örnek

1: İşletmemiz Tamamı vadeli olmak üzere 10.000,00 + KDV tutarında mal satmıştır.

2: İşletmemiz Tamamına Senet Almıştır.

 

Cevap: 1

120 Alıcılar 11.800.00 (B)

600 Yurtiçi Satışlar 10.000.00 (A)

391 Hesaplanan KDV 1.800,00 (A)

 

Cevap: 2

121 Alacak Senetleri(01Prt) 11.800.00 (B)

120 Alıcılar 11.800.00 (A)

Telefon
Whatsapp