"Geleceğe atılan doğru bir adım..."
Bilgi Eğitim Bilgisayar Kursu Ders Notları

Genel Muhasebe Kursu - 121 Alacak Senetleri Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

121. ALACAK SENETLERİ

Bu hesap, işletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hiz­met satışlarından kaynaklanan senede bağlanmış alacaklarını kapsar. Finansal kiralama işlemlerinden doğan senetli ala­caklar da bu hesapta izlenir.

İşleyişi :

Alman senet tutarları bu hesaba borç, tahsilinde ise alacak kaydedilir.

121 Alacak Senetleri

01Portföydeki

02-Tahsildeki

03-Karşılıksız

 

Örnek

1:         İşletmemiz Tamamı vadeli olmak üzere 10.000,00 + KDV tutarında mal satmıştır. 

2:         İşletmemiz Tamamına Senet Almıştır.

 

Cevap: 1

120 Alıcılar                   11.800.00 (B)

600 Yurtiçi Satışlar                   10.000.00 (A)

391 Hesaplanan KDV               1.800,00 (A)

 

Cevap: 2

121 Alacak Senetleri(01Prt)     11.800.00 (B)

120 Alıcılar                                           11.800.00 (A)