GENEL MUHASEBE KURSU : 120 ALICILAR HESABININ TANIMI İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK ÇÖZÜMLERİ

120. ALICILAR

Bu hesap, işletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hiz­met satışlarından kaynaklanan senetsiz alacaklarının izlen­mesi için kullanılır. Finansal kiralamadan doğan senetsiz ala­caklar da bu hesapta izlenir.

İşleyişi :

Senetsiz alacağın doğması ile bu hesaba borç, tahsil edilme­si halinde (ödemeler, aktarmalar ve hesaben mahsuplar da­hil) alacak kaydedilir.

 

Örnek

1: İşletmemiz Tamamı vadeli olmak üzere 10.000,00 + KDV tutarında mal satmıştır.

Cevap: 1

--------------------------------------------------------------

120 Alıcılar 11.800.00 (B)

600 Yurtiçi Satışlar 10.000.00 (A)

391 Hesaplanan KDV 1.800,00 (A)

--------------------------------------------------------------

Telefon
Whatsapp