GENEL MUHASEBE KURSU : 110 HİSSE SENETLERİ HESABININ TANIMI İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK ÇÖZÜMLERİ

110. HİSSE SENETLERİ

Tanımı : Geçici olarak, elde tutulan hisse senetleri bu hesapta izlenir.

 

Örnek

1: İşletmemiz bankada bulunan 10,000 TL sine Hisse Senedi satın almıştır.

 

Cevap: 1

-----------------------------------------------------------------------------------------

110 Hisse Senetleri 10.000.00 (B)

102 Bankalar 10.000.00(A)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Telefon
Whatsapp