"Geleceğe atılan doğru bir adım..."
Bilgi Eğitim Bilgisayar Kursu Ders Notları

Genel Muhasebe Kursu - 110 Hisse Senetleri Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

110. HİSSE SENETLERİ

Tanımı : Geçici olarak, elde tutulan hisse senetleri bu hesapta izlenir.

 

Örnek

             1:         İşletmemiz bankada bulunan 10,000 TL sine Hisse Senedi satın almıştır.

 

Cevap: 1

-----------------------------------------------------------------------------------------

110 Hisse Senetleri                   10.000.00 (B)

102 Bankalar                                        10.000.00(A)

-----------------------------------------------------------------------------------------