GENEL MUHASEBE KURSU : 108. DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABININ TANIMI İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK ÇÖZÜMLERİ

108. DİĞER HAZIR DEĞERLER

Nitelikleri itibarıyla hazır değer sayılan pullar, vadesi gelmiş kuponlar, tahsil edilecek banka ve posta havaleleri (yoldaki paralar gibi) değerleri kapsar.

 

İşleyişi :

Bu değerler elde edildiğinde hesabın borcuna, elden çıkarıl­dığında da hesabın alacağına kaydedilir.

 

Örnek

1: İşletmemiz tamamı vadeli olmak üzere 5,000 + KDV tutarında mal satmıştır.

2: Tamamını kredi kartı ile tahsil etmiştir.

 

Cevap: 1

------------------------------------------------------------

120 Alıcılar 5.900.00 (B)

600 Yurtiçi Satışlar 5.000.00 (A)

391 Hes. Kdv 900,00 (A)

------------------------------------------------------------

 

Cevap: 2

------------------------------------------------------------

108 D. Hazır Değerler 5.900.00 (B)

120 Alıcılar 5.900.00 (A)

------------------------------------------------------------

Telefon
Whatsapp