GENEL MUHASEBE KURSU : 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK ÇÖZÜMLERİ

103. VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

İşletmenin üçüncü kişilere bankalardan çekle veya ödeme emri ile yapacağı ödemeler bu hesapta izlenir.

İşleyişi :

Kişilere çek ve ödeme emri verildiğinde hesaba alacak; çek ve ödeme emirlerinin bankadan tahsil edildiği anlaşıldığında bu hesaba borç, bankalar hesabına alacak kaydedilir.

 

Örnek

1:         İşletmemiz tamamı vadeli olmak üzere 10,000 + KDV tutarında ticari mal satın almıştır.

2:         İşletmemiz almış olduğu ticari malın 3,000 TL sini bankadan havale göndermiş.

3:         2,000 TL sini müşteriden almış olduğu çeki vermiştir.

4:         Kalan 6,800 TL sine firma çeki vermiştir.

5:         Vadesinde firma çek'ini ödedik.

 

Cevap: 1

153 Ticari Mallar            10.000.00

191 İnd. KDV                  1.800.00

320 Satıcılar                                  11.800.00

 

Cevap: 2

320 Satıcılar                 3.000.00

102 Bankalar                            3.000.00

 

Cevap: 3

320 Satıcılar                             2.000.00

101 Alınan Çekler (01 Kasa)                  2.000.00

 

Cevap: 4

320 Satıcılar                             6.800.00

103 Verilen Çekler Öd. Emr. (01 Firma)  6.800.00

 

Cevap: 5

103 Verilen Çekler Öd. Emr.                  6.800.00

102 Bankalar                                                    6.800.00

Telefon
Whatsapp