"Geleceğe atılan doğru bir adım..."
Bilgi Eğitim Bilgisayar Kursu Ders Notları

Genel Muhasebe Kursu - 102 Bankalar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

102. BANKALAR

Bu hesap, işletmece yurt içi ve yurt dışı banka ve benzeri fi-nans kurumlarına yatırılan ve çekilen paraların izlenmesini kapsar.

İşleyişi :

Bankalara para olarak veya hesaben yatırılan değerler borç, çekilen tutarlar ile üçüncü kişilerce tahsil edildiği anlaşılan çek ve ödeme emirleri alacak kaydedilir.

 

102 Bankalar

1 A Bank

01-TL HS

02-USD HS

03-EURO HS

2 B Bank

 

Örnek: Müşterimiz banka hesabımıza 10,000TL göndermiştir.

102 Bankalar (01 TL)      10.000.00

120 Alıcılar                               10.000.00

 

Örnek: İşletmemiz 10,000TL' ye 2TL den 5,000 USD almıştır.

102 Bankalar (02 USD)  10.000.00

102 Bankalar (01 TL)                  10.000.00