GENEL MUHASEBE KURSU : 102 BANKALAR HESABININ TANIMI İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK ÇÖZÜMLERİ

102. BANKALAR

Bu hesap, işletmece yurt içi ve yurt dışı banka ve benzeri fi-nans kurumlarına yatırılan ve çekilen paraların izlenmesini kapsar.

İşleyişi :

Bankalara para olarak veya hesaben yatırılan değerler borç, çekilen tutarlar ile üçüncü kişilerce tahsil edildiği anlaşılan çek ve ödeme emirleri alacak kaydedilir.

 

102 Bankalar

1 A Bank

01-TL HS

02-USD HS

03-EURO HS

2 B Bank

 

Örnek: Müşterimiz banka hesabımıza 10,000TL göndermiştir.

102 Bankalar (01 TL) 10.000.00

120 Alıcılar 10.000.00

 

Örnek: İşletmemiz 10,000TL' ye 2TL den 5,000 USD almıştır.

102 Bankalar (02 USD) 10.000.00

102 Bankalar (01 TL) 10.000.00

Telefon
Whatsapp