GENEL MUHASEBE KURSU : 101 ALINAN ÇEKLER HESABININ TANIMI İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK ÇÖZÜMLERİ

101. ALINAN ÇEKLER

Bu hesap gerçek ve tüzel kişiler tarafından işletmeye veril­miş olup, henüz tahsil için bankaya verilmemiş veya ciro edilmemiş olan çeklerin izlenmesini sağlar.

İşleyişi :

Alman çeklerin yazılı değerleri ile borç, bankadan tahsil ve­ya ciro edildiğinde alacak kaydedilir.

 

101 Alınan Çekler

01-Kasadaki Çek

02-Tahsildeki Çek

03-Karşılıksız Çek

Örnek: Müşterimiz borcuna karşılık 5,000 TL Çek vermiştir.

101 Alınan Çekler          5.000.00

120 Alıcılar                               5.000.00

Örnek: Çek Tahsile verilmiştir.

101 Alınan Çekler (02 Tahsil)      5.000.00

101 Alınan Çekler (01 Kasa)                   5.000.00

Telefon
Whatsapp