GENEL MUHASEBE KURSU : TİCARİ İŞLETMENİN TANIMI VE ESNAF İŞLETMESİ AYRIMI

Ticari İşletme : Ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve  bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir.

Ticari İşletme Ve Esnaf İşletmesi Ayrımı

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 11, maddesine göre, Ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir. Ticari işletme ile esnaf işletmesi arasındaki sınır, Bakanlar Kurulunca çıkarılacak kararnamede gösterilir.

Telefon
Whatsapp