"Geleceğe atılan doğru bir adım..."
Bilgi Eğitim Bilgisayar Kursu Ders Notları

Genel Muhasebe Kursu - Serbest Meslek Makbuzunun Tanımı Şekli ve Düzenlenmesi

Serbest Meslek Makbuzunun Tanımı Şekli ve Düzenlenmesi

       Tanımı: Serbest meslek sahibinin, mesleki faaliyetlerine ilişkin ve her türlü tahsilatları için düzenlediği belgeye serbest meslek makbuzu denir. 

      Serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine iliskin her türlü tahsilatları için iki nüsha serbest meslek makbuzu düzenlemek, bir nüshasını müsteriye vermek, müsteriler de bu makbuzu istemek ve almak zorundadırlar.

       Düzeni: Serbest meslek makbuzu en az 2 nüsha düzenlenmek zorundadır, aslı müşteride diğer nüsha ise işletmede kalır.

     Şekli:

     Serbest meslek makbuzunda:

1) Makbuzu verenin soyadı, adı veya ünvanı, adresi, vergi dairesi ve hesapnumarası,
2) Müsterini soyadı, adı veya ünvanı ve adresi
3) Alınan paranı miktarı
4) Paranın alındıgı tarih Yazılır ve serbest meslek erbabı tarafından imzalanır.

       Serbest meslek makbuzu vermek mecburiyeti, gerçek usulde vergilendirilenserbest meslek erbabı içindir. Götürü usulde tabi olanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla, defter tutmak zorunda olan serbest meslek erbabı ve çiftçilere yaptıkları is karsılıgında aldıkları bedeller gider pusulasına baglanır.