AUTOCAD KURSU : AUTOCAD KURSU ELLİPSE KOMUTU

Autocad Kursu'nda Elips komutu nun kullanımı:

Elips komutu yukarıdaki Draw sekmesinde Arc komutunun hemen sağında yer alır. Üç tür Ellipse komutu vardır.

1-  Center: Bu seçenek tıklanırsa komut satırında Specify center of ellipse mesajını görünce elips in merkezi tıklanır, Specify endpoint of axis mesajı çıkınca elipsin merkezden itibaren yataytaki uç noktaya koordinantı girilir (mesela 200,0 gibi), Specify distance to other axis mesajı çıkınca da yine merkezden itibaren dikeydeki uç noktaya koordinantı girilir (mesela 0,150 gibi) ve elips oluşur.

2- Axis, End : Bu seçenek tıklanırsa komut satırında Specify axis endpoint of ellipse mesajını görünce elipsin yataydaki birinci uç noktası tıklanır, Specify other endpoint of axis mesajında bu tıklanan birinci uç noktadan yataydaki diğer uç noktaya koordinant girilir(150,0 gibi), Specify distance to other axis mesajı gelince merkezden itibaren dikey uç noktanın koordinantı girilir ( 0, 100 gibi ).

3- Elliptical arc : Bu seçenekle tam ve kapalı bir elips değil de yarım, çeyrek gibi bir bölümü kesilmiş oluşturulur. Komut satırında Specify axis endpoint of ellipse mesajını görünce elipsin yataydaki birinci uç noktası tıklanır, Specify other endpoint of axis mesajında bu tıklanan birinci uç noktadan yataydaki diğer uç noktaya koordinant girilir(200,0 gibi), Specify distance to other axis mesajı gelince merkezden itibaren dikey uç noktanın koordinantı girilir ( 0, 150 gibi ), sonra Specify start angle mesajında elipsimizin kalmasını istediğimiz kısmının Saatin tersi yönde düşündüğümüzde başta kalan noktası tıklanır mesela yukarı doğru bir eksen çizgisi ayarlayıp tıkladık, Specify end angle mesajında elipsimizin kalmasını istediğimiz kısmının Saatin tersi yönde düşündüğümüzde sonda kalan noktası tıklanır mesela aşağı doğru bir eksen çizgisi ayarlayıp tıkladık. Tıkladığımız iki noktanın arasını saatin tersi yönde oluşturur, diğer kısım atılır.

Telefon
Whatsapp