PHP PROGRAMLAMA KURSU : PHP BREAK VE CONTİNUE KULLANIMI

Break / Continue: Döngülerde kullanılır.

Break:  istediğimizi elde edince döngünün kırılıp durmasını sağlar.  Döngüyü bitirir.

Continue: İstediğimizi bulunca onu yazmadan devam etmesini sağlar. Yani o seçenek için döngü çalıştırılmaz. Diğerleri için döngü devam etmiş olur.

 

Örnek: 6 haneli Bir güvenlik kodu ürettirin. Bu Örnekte Sayı adedi en fazla 3 olacak. 3’ten fazla sayı üretmeyecek.

<?Php

$Harfler = "ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVYZ0123456789";

$karekterSayisi = 6;

$guvenlikKodu = "";

$sayi = 0;

for($x=0;$x<$karekterSayisi;$x++) {

            $randHarf = rand(0,strlen($Harfler)-1);

            $randKarekter = substr($Harfler,$randHarf,1);   

            if(is_numeric($randKarekter))   {

                        $sayi++;

            }        

            if($sayi>3 && is_numeric($randKarekter)) {

                        $x--;

                        continue;        

            }           

            $guvenlikKodu .= $randKarekter; // $guvenlikKodu = $guvenlikKodu.$randKarekter

}

echo $guvenlikKodu;

?>

 

ÖDEV 3: 6 haneli Bir güvenlik kodu ürettirin.  Aynı karakterden 2 tane olmayacak.

<?php

$Harfler = "ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVYZ0123456789";

$karekterSayisi = 6;

$guvenlikKodu = "";

$sayi = 0;

 

for($x=0;$x<$karekterSayisi;$x++) {

            $randHarf = rand(0,strlen($Harfler)-1);

            $randKarekter = substr($Harfler,$randHarf,1);           

            $ayni_karakter=substr_count($guvenlikKodu,$randKarekter);

            if($ayni_karakter>=1) {

                        $x--;

                        continue;        

            }           

            $guvenlikKodu .= $randKarekter; // $guvenlikKodu = $guvenlikKodu.$randKarekter

}

echo $guvenlikKodu;

?>

Telefon
Whatsapp