PHP PROGRAMLAMA KURSU : PHP STRİP_TAGS FONKSİYONU VE KULLANIMI

strip_tags(): Metin içerisindeki tüm HTML kodlarını temizler.

Telefon
Whatsapp