PHP PROGRAMLAMA KURSU : PHP STR_REPLACE FONKSİYONU VE KULLANIMI

Str_replace(): Metin içindeki bir karakteri başka bir karakter veya metinle değiştirir.

<?php

$metin="Personal Home Page";

echo str_replace("a","*",$metin);

?>

Telefon
Whatsapp