PHP PROGRAMLAMA KURSU : PHP RAND FONKSİYONU VE KULLANIMI

RASTGELE SAYI ÜRETME FONKSİYONU (Rand)

Rand: Rastgele sayı üreten hazır bir PHP fonksiyonudur. İstenilirse belli bir aralık verilerek o aralıkta da sayı ürettirilebilir.

 

Örnek:  1 ile 10 arasında sayı ürettir.

<?php

$sayi=rand(1,10);

 

echo $sayi;

?> 

 

Örnek: Rastgele harf gösterme.

<?php

$harfler = array("A","B","C","D","E","F","G","H");

$randharf = rand(0,count($harfler)-1);

echo $harfler[$randharf];

?>

Telefon
Whatsapp