PHP PROGRAMLAMA KURSU : PHP KULLANICI TANIMLI FONKSİYONLAR

KULLANICI TANIMLI FONKSİYONLAR

 

Küçük programcıklardır. Bir veya birkaç parametre alarak sonuç döndürür. Kendilerine gönderilen değer veya değerler doğrultusunda görevi olan işlemleri yaparlar.  Sık kullanılacak yapılar için fonksiyonlar oluşturulur.

Örnek :  Verilen bir parasal  ifade için KDV hesaplayan bir fonksiyon yazabiliriz.

Fonksiyon tanımlarken function() ifadesi kullanılır ve isimleri rakam ile başlayamaz.

 

function fonksiyon_adi ($deger1, $deger2) {
       fonksiyonda yapılacak işlemler..

}

 

Fonksiyonlar.php

 

<?php

// Tek parametre alan Fonksyion echo ile döndür

function kdvli($sayi) {

            $sonuc=$sayi*1.18;

            echo $sonuc."<br>";  

}

 

// İki Parametre alarak toplama işlemi yapan fonksiyon

function topla($sayi1,$sayi2){

            $sonuc=$sayi1 + $sayi2;

            return $sonuc."<br>";           

}

 

// Verilen KDV oranına göre hesap yapan fonksiyon. Eğer oran verilmez ise default oran tanımlayıp onu kullandırma

function kdv_hesapla($sayi,$oran=18) {

            $sonuc=$sayi+ (($sayi*$oran)/100);

            echo $sonuc."<br>";  

}

Örnek 1. Yöntem: Verilen sayının %18 kdvli fiyatını hesaplayan fonksiyon

<?php

include("fonksiyonlar.php");

 

// Verilen sayının kdv sini bulan fonksyion.

$sayi1=500;

$sayi2=1000;

 

echo $sayi1." in %18 KDV li Hali : ";

kdvli($sayi1);

echo $sayi2." in %18 KDV li Hali : ";

kdvli($sayi2);

?>

 

Örnek: İki değişken gönderilerek İki sayıyı toplayan fonksiyon.

<?php

include("fonksiyonlar.php");

 

topla(500,1000);

?>

 

Örnek: Birden Fazla parametre alan fonksiyon ve default parametre tanımlama

<?php

// Verilen Sayının KDV sini bulan fonksiyon. Eğer oran verilmez ise oranı % 18 alacak.

kdv_hesapla($sayi2);

?>

Telefon
Whatsapp