PHP PROGRAMLAMA KURSU : PHP DİZİ DEĞİŞKENLER

DİZİ DEĞİŞKENLER

Birden fazla değer alabilen değişkenlere dizi değişkenler denir. Tek boyutlu ve çok boyutlu olmak üzere iki tür dizi değişken vardır.

Diziler array ile tanımlanır. Dizilerin içindeki her elemana indis denir. Dizilerin ilk elemanının indis sayısı 0’dır. Yani Günler Dizisinin 0. Elemanı gibi.

Özellikle ilerde Veritabanı uygulamalarına başladığımız zaman Veritabanındaki bir kişiye ait Ad, Soyad, Email, Yaş, Cinsiyet gibi veriler Dizi değişken olarak çekilip ekrana yazdırılacak.

$gunler = array( )

print_r($gunler): Dizi değişkenin tüm değerlerini verir.

 

Örnek: diziler.php

<?Php

$gunler = array ("Pazartesi", "Salı", "Çarşamba", "Perşembe", "Cuma", "Cumartesi", "Pazar");

echo $gunler[0]."<br>";

echo $gunler[1]."<br>";

echo $gunler[2]."<br>";

echo $gunler[3]."<br>";

echo $gunler[4]."<br>";

echo $gunler[5]."<br>";

echo $gunler[6]."<br>";

?>

Veya

<?Php

for ($x=0;$x<7;$x++)

            {

                        echo $gunler[$x]."<br>";      

            }

?>

 

Örnek: dizi-degisken-tek-boyutlu.php

<?

$ogrenci = array ("ad"=> "Hasan Durmaz","memleket"=>"Antalya","yas"=>"35");

echo $ogrenci["ad"];

?>

 

Count = Bir dizi değişkenin kaç tane değeri olduğunu bulur.

Dizi değişkenin alacağı değer belli ise aşağıdaki gibi kullanılır

<?Php

 $gunler = array ("Pazartesi", "Salı", "Çarşamba", "Perşembe", "Cuma", "Cumartesi" , "Pazar" );

$eleman_sayisi = count ($gunler);

for ($x=0;$x<$eleman_sayisi;$x++)

            {

                        echo $gunler[$x]."<br>";      

            }

?>

Dizi değişkenin alacağı değer belli değilse aşağıdaki gibi kullanılır

<?Php

$gunler = array();

$gunler[0]= "Pazartesi";

$gunler[1]= "Salı";

$gunler[2]= "Çarşamba";

$gunler[3]= "Perşembe";

$eleman_sayisi = count ($gunler);

for ($x=0;$x<$eleman_sayisi;$x++)

            {

                        echo $gunler[$x]."<br>";      

            }

?>

Dizi değişkenler tek boyutlu veya çift boyutlu değere sahip olabilir.

ÇOK BOYUTLU DİZİLER

 

0

1

2

0

Ahmet

23

Bay

1

Veli

18

Bay

2

Hatice

16

Bayan

3

Hüseyin

35

Bay

 

<?

$sinif = array ();

$sinif[0]["ad"] = "Ahmet";

$sinif[0]["yas"] = "23";

$sinif[0]["cinsiyet"] = "Bay";

 

$sinif[1]["ad"] = "Veli";

$sinif[1]["yas"] = "18";

$sinif[1]["cinsiyet"] = "Bay";

 

$sinif[2]["ad"] = "Hatice";

$sinif[2]["yas"] = "16";

$sinif[2]["cinsiyet"] = "Bayan";

 

$sinif[3]["ad"] = "Hüseyin";

$sinif[3]["yas"] = "35";

$sinif[3]["cinsiyet"] = "Bay";

 

echo $sinif[2]["ad"];

?>

Çok Boyutlu diziler aşağıdaki gibi de tanımlanabilir.

<?php

$sinif = array (

                                    array("ad"=>"Ahmet","yas"=>23,"cinsiyet"=>"Bay"),

                                    array("ad"=>"Veli","yas"=>18,"cinsiyet"=>"Bay"),

                                    array("ad"=>"Hatice","yas"=>16,"cinsiyet"=>"Bayan"),

                                    array("ad"=>"Hüseyin","yas"=>25,"cinsiyet"=>"Bay")

                        );

echo $sinif[2]["ad"];

?>

Telefon
Whatsapp