"Geleceğe atılan doğru bir adım..."
Milli Eğitim Sınav Soruları

Microsoft Word 2010 Örnek Uygulama 2 Sınav Sorusu

 

 

 

GİDER PUSULASI

             

                SIRA  NO   :……………

                                                                                                     TARİH       :…/…/2000  

 

İŞİN MAHİYETİ

 

CİNSİ

 

ADEDİ

 

FİYATI

 

TUTARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               TOPLAM :

 

 

TEVKİF EDİLEN

Gelir vergisi

Fon payı      

Kesinti Toplamı

 

 

 

Ödenecek Net Tutar

 

           

 

Yanlız  ……………………………………......................TL

………………………………………………..’dan

yukarıda belirtilen Mal / iş bedelini aldım.

 

 

Adı Soyadı     :  …………………………….

Adresi            :  …………………………….

                         ……………………………..

 

İMZA

………

 

Yukarıdaki belgeyi aynen yazarak masa üstüne kendi adınıza oluşturacağınız klasörün içine sınav sorusu ismi ile kayıt yapınız.

 

Sayfa Marj ayarları                          : Üst , Alt, Sol ve Sağ: 3 cm