• 0 (212) 291 72 02
  • 0 (554) 341 17 35
 
Java Kursu

JAVA KURSU

Java Kursuna kimler katılabilir?

Programlama mantığını öğrenip ,program yazıp geliştirerek yazılım sektöründe çalışmak isteyenler için

Java Kursu size ne kazandırır?

Farklı yazılım projesi uygulamaları ile katılımcılara programlama ve program yazma mantığını öğrenmiş olacaksınız

Java Kursu Kurs Başlama Tarihleri

KURS ADI BAŞLAMA TARİHİ GÜN VE SAATLER KAYIT OL

Java Kursu Eğitim İçeriği

1. Java Kursu - ÇALIŞMA ORTAMI - JAVA RUNTIME ENVİRONMENT ( JRE )

- Java sanal makinesi 
- Java yazılım ortamı tanıtımı ve kurulumu JDK, Eclipse 
- Veri Tipleri, Değişkenler ve Operatörler 
- İf, else, elseif, switch 
- For, while, do while 
- break, continue 
- Kontrol İfadeleri (if , switch case)
- Fonksiyonlar(Methods)
- Main Fonksiyonu ve argümanları
- Fonksiyon oluşturma ve çağırma
- Fonksiyon ve parametreleri
- JVM parametreleri 
 

2. Java Kursu - DİZİLER ( ARRAYS ) ,MAP YAPILARI

- Dizi nedir?
- Dizi Tanımlamak ve değer atamak 
(List , ArrayList, 
Vector) - Map , HashMap, HastTable 
- Sorting, hashmap, Hashset, Enumerated Types 
- Dizilerde index yönetimi 
- Çok Kullanılan faydalı Class'lar 
- String , Stringbuffer, System , Random , Math ,Properties 
 

3. Java Kursu - PAKETLER ( PACKAGING )

- Classpath 
- Java Archive (JAR) 
- Ornek Log4j.jar kullanimi 
- Deployment 
- Nesne Tabanlı Dizayn (Object Oriented Design) 
- Sanallaştırma(abstraction) ve referans kullanımı 
- Miras(Inheritance) nedir? 
- Class elemanının reddi miras yapması( Overriding Methods and Variables ) 
- Çok Biçimlilik(Polymorfizm) 
- Abstract class ve kullanımı 
- Inner class ve kullanımı 
- Interface ve kullanımı 
- Dönüştürme (casting) 
 

4. Java Kursu - HATA KONTROLÜ ( EXCEPTION HANDLING )

- Exception yakalama ve kullanımı - try catch 
- finally bloğu ve kullanımı 
- Exception tanımlama ve kullanma Yöntemleri
- Exception tanımlama ve fırlatma 
- Stream nedir? 
- Okuma/Yazma ( Input/Output ) stream'ler 
- File Objesi 
- PrintWriter Class'ını kullanma 
- File Okuma ve yazma Objeleri 
 

5. Java Kursu - JAVA KULLANICI ARAYÜZ PROGRAMLARI GELİŞTİRME (AWT,SWİNG)

- Masaüstü uygulamalarda kullanılan sınıflar 
- Swing sınıfları kullanarak formlar oluşturmak 
- Event ve eventlistener tanımlamaları 

6. Java Kursu - THREADING

- Threaded yazılım 
- Threaded oluşturmak 
- Thread'in durumları 
- Runnable Interface 
- ThreadPooling 
- Synchronized fonksiyonlar 
- Deadlocks 
- Synchronized Block'lar 
- Thread Communication wait() 
- Thread Communication notify()
- Thread-Aware Collections, Executor, Callable 

7. Java Kursu - VERİTABANI (DATABASE) ARABİRİMİ - JDBC,MYSQL

- MySQL Tanıtımı 
- JDBC Bağlantı Modeli 
- Veritabanı Programlama 
- Veritabanına Bağlanma 
- SQL Sorgu oluşturmak ve sorgu sonucunu getirmek 
- Veritabanı ekleme ve güncelleme işlemleri 
- SQLException ve veritabanı kullanımında hata kontrolü 
- SQLWarning class'ı ile uyarı kontrolü 
- JDBC Data tipleri 
- SQL sorgusu çalıştırma 
- Result set mate data class'ı 
- Prepared Statement, parametre statement (ifade)'ler 
- Stored Procedure ve transaction management 

8. Java Kursu - XML JAVA İLE NASIL KULLANİLİR.

- XML nedir , 
- XML yazılımı ve kullanımı 
- XML Parse teknikleri SAX, DOM , JAXB 
 

9. Java Kursu - SOCKET VE NETWORK

- Client ve Server modeli 
- Port'lar, Adres'ler ve Protocol'lar 
- Socket Class'ı 
- I/O kullanarak iletişim 
- ServerSocket Class'ı 
- Eşzamanlı Server 
 

10. Java Kursu - JAVA PERFORMANS AYARLARI

- JVM Tune 
- HotSpot sanal makine 
- Garbage Collection çalışma mantığı 
- Synchronized performans etkisi 
- Inline Fonksiyonların performans etkisi 
- Collection'ları ayarlamak 
- HotSpot sanal makine 
- Garbage Collection çalışma mantığı 
- Synchronized performans etkisi 
- Inline Fonksiyonların performans etkisi 
- Collection'ları ayarlamak 

Java Kursu Sonunda Alınabilecek Sertifikalar

Java Kursu Öğrenci Yorumları ( 0 )

YORUM EKLEME FORMU

Öğrenci Ad Soyad

Cinsiyet
Bay
Bayan

Yorum

Onay Kodu
d7e5

Java Kursu Eğitim Etiketleri

-,