1-)   Word  2007 nedir?

A-) Hesap  Programıdır

B-) Tablo  - Grafik Programıdır

C-) Kelime İşlem Programıdır

D-) İşletim Sistemidir

 

2-)   Microsoft Word 2007 programında kağıt boyutu, kenar boşlukları ile ilgili işlemlerin yapıldığı komut aşağıdakilerden hangisidir?

A-)  Sayfa düzeni– Sayfa yapısı

B-)  Giriş – Sayfa yapısı

C-)  Görünüm – Sayfa yapısı

D-)  Giriş – Yazı tipi

3-)

 

 

Word 2007 programında yukarıdaki şekilde görülen bölüm ile hangi işlemler yapılır?

A-) Paragraf ile ilgili işlemler

B-) Pano ile ilgili işlemler

C-) Yazı tipi ile ilgili işlemler

D-) Düzenleme ile ilgili işlemler

4-)

 

 

 

Word 2007 programında yukarıdaki şekilde görülen bölüm ile hangi işlemler yapılır?

A-) Paragraf ile ilgili işlemler

B-) Çizimler ile ilgili işlemler

C-) Yazı tipi ile ilgili işlemler

D-) Düzenleme ile ilgili işlemler

 

5-)

 

 

 

Word 2007 programında yukarıdaki şekilde görülen bölüm ile hangi işlemler yapılır?

A-) Paragraf ile ilgili işlemler

B-) Çizimler ile ilgili işlemler

C-) Yazı tipi ile ilgili işlemler

D-) Düzenleme ile ilgili işlemler

6-)                  Word 2007 programında 

   yanda şekilde görülen

     bölüm ile hangi işlemler yapılır?

 

A-) Paragraf ile ilgili işlemler

B-) Çizimler ile ilgili işlemler

C-) Yazı tipi ile ilgili işlemler

D-) Sayfa Arka Planı ile ilgili işlemler

 

7-)                   Yandaki butonun görevi nedir? 

 

A-) Aç

B-) Kaydet

C-) Yeni

D-) Yazdır

 

8-)                  Yandaki butonun görevi nedir? 

   

A-) Aç

B-) Kaydet

C-) Yeni

D-) Yazdır

9-)                Yandaki butonun görevi nedir?

 

 A-) Kes 

 B-) Kaydet

 C-) Kopyala

 D-) Yapıştır

 

10-)                 Yandaki butonun görevi nedir?

 

A-) İleri Al

B-) Yenile

C-) Geri Al

D-) Sil

11-)                         Yandaki butonun görevi nedir?

 

 

A-) Yazı Büyüklüğü

B-) Yakınlaştır

C-) Yazı Tipi

D-) Biçim Boyayıcısı

12-)                   Yandaki butonun görevi nedir?

 

A-) Yazı Tipi Boyutu 

B-) Yazı Tipi

C-) Yazı Tipi Kalınlaştır

D-) Stil

13-)              Yandaki butonun görevi nedir?

 

A-) Kalın

B-) Kaydet

C-) İtalik

D-) Altı çizili

14-)            Yandaki butonun görevi nedir?

 

A-) Sağa Hizala

B-) Ortala

C-) Sola Hizala

D-) Yasla

15-)               Yandaki butonun görevi nedir?

 

A-) Altı Çizili

B-) Aç

C-) Araştır

D-) Yazı Tipi Rengi

 

16-) CTRL+F tuşunun görevi nedir?

A-) Aç

B-) Bul

C-) Git

D-) Değiştir

 

17-) CTRL+Z tuşunun görevi nedir?

A-) Geri Al

B-) Yeniden Yazılan

C-) Yeni

D-) Kaydet

 

18-) Word programında daha önceden var olan dosyayı ekrana getirmek için hangi komutlar kullanılır?

A-) Office Düğmesi – Kaydet

B-) Office Düğmesi – Aç

C-) Office Düğmesi – Yeni

D-) Office Düğmesi – Baskı Önizleme

 

19-) Sayfaya Klavyede bulunmayan bir karakteri nasıl ekleriz?

A-) Düzen – Simgeler - Simge

B-) Ekle – Simgeler - Simge

C-) Ekle – Metin - Simgeler

D-) Ekle – Tablolar -  Simge

 

20-) Metnin tamamını seçmek için hangi komutlar kullanılır?

A-) Ctrl+S

B-) Ctrl+V

C-) Shift+A

D-) Ctrl+A

 

21-)  Word programında hangi tuşlar ile yazı seçme işlemi (Bloklama) yapılır?

A-) Casp Lock + Ok Tuşları

B-) Shift + Ok Tuşları

C-) Alt + Ok Tuşları

D-) Alt Gr + Yön Tuşları

 

22-) Metin içerisinde istenilen kelimeyi aratmak için hangi komutlar kullanılır?

A-) Giriş – Stiller - Bul

B-) Ekle – Düzenleme - Bul

C-) Giriş – Yazı Tipi - Git

D-) Giriş – Düzenleme - Bul

 

23-) Word 2007 programında bir sayfayı farklı kaydetmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?

A-) Alt Gr + S

B-) Shift + S

C-) F12

D-) Giriş – Farklı Kaydet 

 

24-) Kayıtlı metni farklı bir isimle veya farklı bir sürücüye kaydetmek için hangi komutlar kullanılır?

A-) Office Düğmesi – Kaydet

B-) Office Düğmesi – Tümünü Kaydet

C-) Office Düğmesi – Farklı Kaydet

D-) CTRL + S

 

25-) Word 2007 programında sayfa görünümünü değiştirmek için aşağıdaki adımlardan hangisi takip edilmelidir?

A-) Giriş menüsü - Görünümler

B-) Görünüm menüsü – Belge görünümleri

C-) Görünüm – Sayfa Yapısı

D-) Sayfa Düzeni - Belge görünümleri

 

26-)  Word Programında metin içindeki bir kelimeyi veya kelimeleri başka bir kelime ile değiştirme için hangi komutlar kullanılır?

A-) Giriş – Düzenleme - Değiştir

B-) Ekle - Değiştir

C-) Görünüm – Değiştir

D-) Sayfa Düzeni – Değiştir

 

27-) Ekranın sonundaki dikey cetvele çift tıkladığımızda hangi pencere açılır?

A-) Cetvel ayarları

B-) Sekmeler

C-) Yazı Tipi

D-) Sayfa Yapısı

 

28-) Metne 3 Boyutlu yazı eklemek için aşağıdaki komut dizisinden hangisi uygulanır?

A-) Ekle – Resim – Word Art

B-) Biçim – Kenarlıklar ve Gölgelendirme

C-) Ekle – Metin – Word Art

D-) Ekle – 3 Boyut

 

29-) Word programında metni gazete gibi sütunlara nasıl bölebiliriz?

A-) Görünüm - Paragraf – Sütunlar

B-) Sayfa Düzeni – Sayfa Yapısı – Sütunlar

C-) Sayfa Düzeni – Sütunlar

D-) Ekle – Sayfa Yapısı – Sütunlar

30-)             Yandaki butonun görevi nedir?

 

A-) Sayfa sütunlara böler

B-) Madde numaralandırmasını verir

C-) Artan sıralama yapar

D-) Sayfa Numarası ekler

31-)           Düğmesinin adı nedir?

 

A-)     Word 2007

B-)    Office

C-)    Paint

D-)    Çizim

 

32-)                                        Simgesi ne işe yarar?

 

A-)   Tablo içerisindeki metnin yönünü değiştirir.

B-)   Word Art yazısı eklemeye yarar

C-)   Bütün tabloya A harfi yazmaya yarar

D-)   Yazı rengini değiştirmeye yarar                       

 

33-)  Simgesi ne işe yarar?

A-) Tabloya yazı yazmaya yarar

B-) Resim çizmeye yarar

C-) Tablo çizmeye yarar

D-) Kenarlık eklemeye yarar

 

34-) Klavyede bulunmayan bir simgeyi belgeye nasıl ekleriz?

A-)    Ekle – Simgeler – Simge

B-)    Ekle – Metin – Simgeler

C-)   Sayfa Düzeni – Simge – Simgeler

D-)   Giriş – Metin – Simgeler

 

35-) Düğmesinin görevi nedir?

 

A-)    Yazıyı hizalamaya yarar

B-)    Satır aralığı seçeneklerini ekrana getirir

C-)   Çizgi eklemeye yarar

D-)   Madde işareti eklemeye yarar