ETA PAKET PROGRAMI ANA MENÜLER:

•                               STOK

•                               CARİ

•                               FATURA

•                               MUHASEBE

•                               ÇEK/SENET

•                               BORDRO

 

 

 

 

-STOK-

STOK Programı : Adından da anlaşılacağı üzere,ambar veya stok takip işlemlerinizi bilgisayarda takip etmenize imkan tanıyacak bir program modülüdür. Söz konusu programda stoktaki mallarınızı tanımlayacak,bu malların giriş çıkışlarını işleyecek ve bu stok hareketlerinden doğan bakiye durumu, hareketlilik analizleri,Kar/Zarar Analizi gibi sonuç raporları düzenlenilebilecektir.

 

ETA.STOK Programın ana bölümleri:

 

 

F2- STOK KARTI

F3- STOK HAREKETİ

 F4- RAPORLAR

F5-SERVİS

 

 

F2-STOK KARTI

•                                  F2-YENİ KART: İşetme stok takip sisteminde yeni bir malla ilgili olarak stok kartı ilave edecekse kullanılır. Yeni kart açarken ,yeni mala ait bir stok kodu tanımlanır. Stok kodu karakter veya rakam dizisi olabilir. Şirket entegrasyon bir çalışması varsa Page Dovvn tuşunu kullanarak muhasebe kodu tanımlanır,ilk stok kartı tanımlanırken muhasebe kodu tanımlamadan kayıt işlemi yapılırsa entegre işlemi gerçekleşmez ve stok karanda geri dönüş olamaz.

        Ana Menüden ;

        Stok İçine Girilir

        F2 Stok Kartı

        F2 Yeni Stok Kartı

        Stok Kartı : İsmi Kısaltarak Kod Yaz

        Cinsi : Stok ‘ un açıklamasını Yaz

        Birimi : Yaz

        F2 KAYDET

                  

 

 

       STOKLARDAKİ DEFAULT ,İSKONTO VE DEFAULT KDV DEĞERLERİNİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN;

                   Stok Modülünden ;

                               F 5 Servis

        F 4 Sabit Tanımlar

        F 2 Parametreler

        Default KDV  : % 18

        Default İskontuyu sil

        F 2 KAYDET 

         DİKKAT   ::::::   SHİFT + F2 : KAYITTAN SONRA YENİ BOŞ KART AÇAR.

        STOKLARI GÖRMEK VE ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPMAK İÇİN;

        Stok Modülünden

        F 2 Stok Kartı

        F3 Stok Kartı

        F 6 Kart Listesi

        F2 KAYDET

 

 

F3-ESKİ KART: İşletme sistemde kayıtlı stok kartlarına ait bilgileri,herhangi bir düzeltme veya stok kartını iptal etmek için kullanılır.

        Stok Modülünden

        F 2 Stok Kartı

        F 3 Eski Kartı

        F 6 Kart Listesinden Stok Seçilir

        Kontrolü yapıldıktan sonra

        F 2 ile KAYDET

, i

F3-STOK HAREKETİ

F2-YENİ KAYIT: Stok kartı açılmış bir malın giriş/çıkış hareket kayıtların izlendiği menüdür

Stok Modülünden ;

F 3 Stok Hareketi

F 2 Yeni Kayıt

Stok Kodu : Yaz

Cinsi : Yaz

Açıklama : Yaz

F 2 KAYDET

 

 

F3-ESKİ KAYIT:Eski bir hareket kaydını ekrana çağırmak , iptal etmek veya üzerinde hareketlerle ilgili değişiklik yapmak için kullanılır.

Stok Modülünden

F 3 Stok Hareketi

F 3 Eski Kayıt

Stok Kodu : F 6 Kart Listesinden seç

Kontrol et

F 2 KAYDET

 

Stokları Görmek ve Üzerinde Deşiklik Yapmak İçin ;

Stok Modülünden

F 2 Stok Kartı

F 3 Eski Kart

F 6 Kart Listesi

Enter tuşu ile stokun içine girilir

F 6 Kart Listesinden kart seçilir

Düzeltme Yapıldıktan Sonra

F2 KAYDET

F 2 KAYDET

 

F4-RAPORLAR

F2-STOK LİSTELERİ: Mal listesi ve Fiyat listesi şeklinde ikiye ayrılmaktadır.

 

Mal Listesi: Sistemde kayıtlı bulunan malların stok kodları, cinslerini, birim ve özel kodlan listeler Fiyat Listesi Sistemde kayıtlı bulunan malların kartlarında tanımlı olan fiyatları listeler

     Stok Listesi

Stok Modülünün İçine Gir

F 4 Raporlar

F 2 Stok Listesi

Stok Kodu : Yaz

Cinsi : Yaz

F 6 Kart Listesini Görmek İçin

F 5 EXCEL DE Görmek için

 

F3-ENVANTER : Stok kartlarında kayıtlı bulunan malların durumu ile ilgili bilgi verir

Stok  Modülünün içine gir.

F 4 Raporlar

F 3 Envanter          

 F 2 Bakiye Listesi

Stok Kodu : Yaz

Cinsi : Yaz

 

Bakiye Listesi Stok kartlarında kayıtlı bulunan ve son durumu yansıtan bakiye rakamlarını aynı zamanda

kritik seviye analizi imkanı da vermektedir. Fizikî Envanter: İstenen tarihin,son hareket devri tarihinden eski bir tarih olmaması gerekir,zira Servis bölümünün Hareket Devri belli bir tarihten eski kayıtları silmektedir. Stoktaki malların fiziksel mevcudu yansıtılmaktadır.

    

 

F5-SERVİS

F2-DEVİR İŞLEMLERİ : Dönem Devri: Sene içinde belirli dönemsel analizleri elde etmek için yapılması gereken bir devirdir. Dönem devri tarihi verirken dönemsel analiz için geçerli olacak dönemin ilk günü verilmelidir. Bu tarihteki ve daha sonraki stok hareket kayıtlan silinmiş ise Dönem Devri yapılamaz. Dönem Devi Yapılırken dikkat edilmesi gereken husus bilgisayar tarafindan verilen mesajlar dikkatli okunmalı ve uygun cevap verilmelidir. Yapılan bir hata stoklara silinmesine neden olabilir.

Yıllık Devir: Sene başlarında yapılması gereken devirdir. Geçmiş seneye ait Stok Hareketlerini siler,yılbsşı envanterini hesaplayarak gerekli Devir Rakamlarım stok kartına yazar ve yeni sene işlemlerine hazırlık yapar. Yıllık Devir sırasında hareketler de devredilir. Devir tarihi olarak yeni yılın ilk günü verilmelidir. Devir yapıldıktan sonra son dönem,son yıllık ve stok hareket devir tarihleri aynı olarak zorundadır. Hareket Devri: Sene içinde Stok hareketlerinin sayıca fazla kabarması durumunda yapılması gereken bir devirdir. Yoğun giriş-çıkış işlemlerinde stok hareket kayıt dosyalarının sistemde fazlaca yer kapladığı durumlarda eski tarihlere ait Stok Hareket kayıtlarını Hareket Devri ile silme imkanı mevcuttur. Hareke: devrin bilinmesi gereken en önemli husus,ilgüi devrin bir kısım kaydı tamamen sistemden silme özelliğini taşımasıdır.

•   Açılış Devri : Stoklara devir devir bilgileri girilir. Stok kartı ile ilgili Açılış Devri rakamlarının , YENİ STOK KARTı açma işlemi sırasında ,girilmemesi veya unutulası durumunda F6-KART LİSTESİ penceresinden düzeltme yapılacak stok seçilir. Seçimden sonra ilgili devir rakamları girilir.

 

Stokun Açılış Devir Bakiyesini Değiştirmek İçin;

Stok Modülünden

F 5 Servis

F 2 Devir İşlemleri

F 4 Açılış İşlemleri

Stok Kodu : F 6 ile listeden seçilir.

Borç / giren

Sayıyı  Düzelt

 

Devir Tarihi Düzeltme: Devir işlemleri sırasında değişen son devir tarihlerine müdahale imkanı sağlar _ Zaruri olmadıkça bu bölüm kullanılmamalıdır.

F3- DOSYA İŞLEMLERİ :

Dosya Bakımı: Kendi içerisinde 4 bölüme ayrılır

KAYIT DÜZELTME : Kart bilgilerine ulaşılamayan sahalarda herhangi bir değişiklik yapılması gerektiğinde bu bölüm kullanılır.

Stokun Modülünün İçine Gir

F 5 Servis

F 3 Dosya İşlemi

F 2 Dosya Bakımı

F 2 Kayıt Düzeltme

F 6 Kartı Listeden seç.

Stokun içine gir.

Düzeltmeyi yap F 2 KAYDET

 

 

DOSYA DÜZELTME : Kart ve hareket kayıtları üzerinde çeşitli işlemler yapabileceğiniz bu bölüm kendi içinde Kart Düzeltme, Hareket Düzeltme, Kart/Hareket kontrolü olarak bölümlere ayrılmıştır.

Stokun Modülünün İçine Gir

F 5 Servis

F 3 Dosya İşlemi

F 2 Dosya Bakımı

F 3 Dosya Düzeltme

F 2 Kart Düzeltme

F2 Dosya Kısaltma

F2 Dosya Kısaltma  İşlemi

Gelen Menüye EVET Denilir.

F 2 KAYDET

 

 

KOD DEĞİŞTİRME : Daha önce tanımlanan stok kodlan bu seçenek vasıtasıyla değiştirilebilir yeni bir stok kodu tanımlanabilir . Bu bölüme geldiğinizde karşınıza    ESKİ KOD ve YENİ KOD sahaları gelir. F6-KART LİSTESİ yardımıyla stok kodlara listesi ekrana gelebilir. Stok kodu değiştirme esnasında hangi modüllerde değişiklik yapılması isteniyorsa o modüller tanımlanır.

 

Stokun Modülünün İçine Gir

F 5 Servis

F 3 Dosya İşlemi

F 2 Dosya Bakımı

  F 4 Kod  Değiştirme

Eski Kod :  F 6 İle  Listeden seçilir.

Yeni Kod yazılır.

F2 KAYDET

 

 

 

 

-CARİ-

 

CARI Programı lAdından da anlaşılacağı üzere Müşteri, Satıcı ,Ortaklar cari hesaplan ve ilgili işlemlerinizi bilgisayarda takip etmenize imkan tanıyacak bir program modülüdür.

 

 

ET A : CARİ Programın ana bölümleri

 

F2-CARİ KAR Tl

F3- CARİ HAREKETLERİ

F4-RAPORLAR

F5-SERVİS

 

 

F2- CARİ KART

•    F2-YENİ KART : Cari Hesap Takip sisteminde yeni bir Satıcı / Alıcı veya Ortaklarla ilgili açılan

yeni bir cari kart kaydedilir. Entegrasyon tablosu tanımlanmış ise Page Down tuşu kullanılarak muhasebe kodu verilir dikkat edilmesi gereken husus entegrasyon tablosu tanımlanırken muavin entegrasyon yapılmış ise ön takısı tarumlanmış olacağından sadece alt hesabı tanımlanır. İlk cari kart tanımlanırken muhasebe kodu tanımlanmaz ise eski karttan yapılan düzeltme geçerli olmaz.

 

Yeni Cari Kart Açmak İçin ;

Cari Modülünden ;

Cari Üzerinde  ENTER

F 2 Cari Kart

F 2 Yeni Kart

Hesap Kodu : M. Tuna Paz.

            S. Arena  Bil.

            B. İş

Ünvanı , adres, tel , vergi dairesi , ve vergi numarası girilir.

Page Down ile arka sayfaya geçilir.

Müşteri muhasebe Kodu : 120

Satıcı : Muhasebe Kodu :320

 

 

 

 

•                      F3-ESKİ KART : Sistemde daha önce açılmış bir cari hesap kartın kayıtlı bilgileri ve ilgili hareketleri görmek,yazıcıda yazdırmak ve herhangi bir düzeltme için eski kart bölümü kullanılır.

 

Cari Modülünden ;

F 2 Cari Kart

F 3 Eski Kart

Hesap Kodu: F 6 ile listeden seçilir.

Düzeltme yapılır.

F 2 KAYDET

 

 

F3-CARİ HAREKET

•                      F2-YENİ KAYIT : Karşımıza boş bir cari kart gelecek F6-KART LİSTESİNDEN yararlanarak yapılacak işlemin kartı bulunur. Daha önceden bir cari kart açılmamış ise Cari Kart menüsüne gitmeden cari kod tanımlanır ve bilgisayar tarafindan gelen mesaj "CARİ KOD BULUNAMAMIŞTIR TANIMLAMAK İSTİYORMUSUNUZ" yeni bir kart tammlanacaksa cevap"EVET"olur ve kart bölümüne gitmeden cari kart tanımlanır. Yeni kayıtta yapılacak cari harekette işlem cinsi hanesine F (Fatura), N (Nakit), C(Çek) ,S ( Senet), D(Dekont) harfleri kullanılarak tanımlanır.

Cari Modülünden ;

F 3 Cari Hareket

F2 Yeni Kayıt

Hesap Kodu :Yaz

Unvan :Yaz

Borç veya Alacak : Yaz

Ödendi mi : E

F 2 KAYDET 

Gelen Pencerelere EVET denilir.

     F3-ESKİ KAYIT : Eski hareket kaydını ekrana çağırmak , iptal etmek veya üzerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

                  Cari Modülüne Gir ;

     F 3 Cari HarekeT

     F 3 Eski Kayıt

     Hesap Kodu : F 6 İle listeden seçilir.

     Unvan ve Tarih : Yaz

     İşlem Cinsi : Yaz

      Borç/ Alacak : Yaz

     F 5 ile ara. Ve düzeltme yap

     F2 KAYDET

 

 

             F4-HAREKET FİŞİ: Hareket fişi yeni kayıtla aynı işlevi yapmaktadır hareket fişi yani kayıttan ayıran temel fark hareket fişine birden fazla hareket işlemi yapılır entegrasyon tablosu düzenlenmiş ve entegrasyon çalışılıyor ise hareket fişi kullanılamaz. Hareket fişi cari menüsünde kısıtlı olup diğer menülerle bağlantısı yoktur.

 

 

 

F4 -RAPORLAR

•                                            F2-HESAP LİSTELERİ : Hesap listesinde kullanabileceğimiz ilk seçenek KOD/ÜNVAN listesidir. Bu seçenek kullanılarak,sistemde kayıtlı bulunan Cari Kartlarının Hesap Kodları ve Unvanları listelenir. Kullanacağımız ikinci seçeneğimiz Hesap Listesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Kayıtlı bulunan cari hesapların Adres, Tel.No:, Özel kod'lar gibi yardımcı bilgilerle listelenir

•                                            F3-BORÇ / ALACAK RAPORLARİ:

Bakiye Listesi : Sisteme kayıtlı hesapların bakiye durumlarının listelenmesi amacını taşır. Yine LİSTELEME ARALIKLARI ekranından girilerek değerler işletmemize göre düzenlenir. Bakiye listesi isteğe bağlı olarak borç/alacak hesaplan ayn döküm halinde alınır.bakiyesiz hesaplar istenmiyorsa alınamaz.

Vade Farkı /Adat Listesi: Bu bölüm kendi içerisinde Vade Farkı, Eşlemeli Vade Farkı, Adat listesi ve Ortalama Vade Listesi olarak bölümlere ayrılır.

Tahsilat Listesi: Açık hesap çalışan müşterilerin bakiye borçlan itiban ile kapanmamış fâturalan listelenebilmektedir.

•                                            Risk Analizi : Müşterilerin kredi ve risk durumlan takip edilmektedir.

Ödeme Raporu : Cari sisteme kayıtlı vadeli hareketler üzerinden çalışmakta, değişik vadelerde yapılacak ödemelerin saptanması için kullanılmaktadır.

Yaşlandırma Raporu : Ödeme raporu paralelinde çalışmakta vadesinde ödenmemiş Çek,Senet, Fatura ve Dekontların tespiti için kullanılmaktadır.

Yaşlandırma raporu ve Ödeme Raporu arasındaki iârk. Yaşlandırma raporu geçmişe yönelik bir çalışmaktadır.

•                                            F4-HAREKET RAPORLARI: Hareket raporlan kendi içinde bölümlere aynlmaktadır.

Dönem Hareket Raporu : Dönem devri yapılan tarihten itibaren işlenen hareketler hakkında bilgi verir. Ytilık Hareket Raporu : Yıllık devir yapılan tarihten itibaren hesapların gördüğü hareketlerin raporunu verir.

  Genel Hareket Raporu : Bu bölümde istenilen cari kartların iki tarih arahğındaki hareketlerinin listesini verir.

Finans Analizi: Rapor listeleme arlıklarına uyan cari hareketlerini ve varsa çek/senet dosyalarım tarayarak ekranda belirtilen iki tarih arasındaki her gün için borç ve alacak analizini yapar.

 Ekstre: Ekstre bölümüne mahsus detaylı LİSTELEME ARALIKLARI ekranını kullanarak istenen grup hesapların arzu edilen nitelikteki hareketlerinin borç/alacak dökümlerini çıkarma imkanına sahipsiniz.

                  F5 SERVİS

     F2-DEVİR İŞLEMLERİ: Dönem Devri: Sene içinde belirli dönemsel analizleri elde ermek için yapılması gereken bir devirdir. Dönem devri tarihi verirken dönemsel analiz için geçerli olacak dönemin ilk günü verilmelidir. Bu tarihteki ve daha sonraki stok hareket kayıtlan silinmiş ise Dönem Devri yapılamaz .Dönem Devi Yapılırken dikkat edilmesi gereken husus bilgisayar tara&ndan verilen mesajlar dikkatli okunmalı ve uygun cevap verilmelidir. Yapılan bir hata stokların silinmesine neden olabilir.

Cari Modülüne Gir ;

F 5 Servis

F 2 Devir İşlemleri

F 2 Dönem Devri

Dönem Devri Tarihini Yaz

F 2 Devir İşlemine Başla

Gelen Pencerelere EVET denilir.

 

 

 Yıllık Devir: Sene başlarında yapılması gereken devirdir. Geçmiş seneye ait Cari Hareketlerini siler.yılbaşı envanterini hesaplayarak gerekli Devir Rakamlarını oluşturur ve yeni sene işlemlerine hazırlık yapar. Yıllık Devir sırasında hareketler de devredilir. Devir tarihi olarak yeni yılın ilk günü verilmelidir. Devir yapıldıktan soma son dönem,son yıllık ve stok hareket devir tarihleri aynı olmak zorundadır.

 Cari Modülüne Gir ;

F 5 Servis

F 2 Devir İşlemleri

F 3 Yıllık Devir

Dönem Devri Tarihini Yaz

F 2 Devir İşlemine Başla

Gelen Pencerelere EVET denilir

 

Hareket Devri: Sene içinde Cari hareketlerinin sayıca fazlaca kabarması durumunda yapılması gereken bir devirdir. Yoğun hesap hareketlerinin olduğu ve cari hareket kayıt dosyalarının sistemde fazlaca yer kapladığı durumlarda eski tarihlere ait Cari Hareket kayıtlarını Hareket Devri ile silme imkanı mevcurtur. Hareket devrin bilinmesi gereken en önemli husus,ilgili devrin bir kısım kaydı tamamen sistemden silme özelliğini taşımasıdır.

Cari Modülüne Gir ;

F 5 Servis

F 2 Devir İşlemleri

F4 Hareket Devri

Dönem Devri Tarihini Yaz

F 2 Devir İşlemine Başla

Gelen Pencerelere EVET denilir

 

•                                             Açılış Devri: Cari Hesapların açılış devir bilgileri girilir. Cari Hesap kartlarının devir bilgilerinin teker teker girilebilmesi imkanı elde edilmektedir. Devir bilgisi yüklenecek Cari Hesap kartı,Cari Hesap Kodu veya Unvanı belirtilerek seçilir. Seçim için F6-KART LİSTESİ SEÇİLİR seçimden n sonra ilgili devir rakamları girilir.

 

Cari Modülünden ;

F 5 Servis

F 2 Devir İşlemleri

F 5 Açılış Devir

Hesap Kodu : Yaz

Unvan : Yaz

F 5 Arama

Gelen Pencerelere EVET seçilir.

 

 

•                      Devir Tarihi Düzeltme : Devir işlemleri sırasında değişen son devir tarihlerine müdahale imkanı sağlar. Zaruri olmadıkça bu bölüm kullanılmamalıdır.

F3- DOSYA İŞLEMLERİ : Dosya Bakımı: Kendi içerisinde 4 bölüme ayrılır

KAYIT DÜZELTME : Kart bilgilerine ulaşılamayan sahalarda herhangi bir değişiklik yapılması gerektiğinde bu bölüm kullanılır.

  Cari Modülünden ;

F 5 Servis

F 3 Dosya İşlemleri

F 2 Dosya Bakımı

F 2 Kayıt Düzeltme

F 6 Kart listesinden seç

F 5 Arama

 

DOSYA DÜZELTME : Kart ve hareket kayıtlan üzerinde çeşitli işlemler yapabileceğiniz bu bölüm kendi içinde Kart Düzeltme, Hareket Düzeltme, Kart/Hareket kontrolü olarak bölümlere ayrılmıştır.

 

F 5 Servis

F 3 Dosya İşlemleri

F 2 Dosya Bakımı

F 3 Dosya Düzeltme

F 2 Kart Düzeltme

F 2 Dosya Kısaltma

Toplam Kayıt

F 2 Kısaltma

Gelen pencerelere EVET denilir.

 

KOD DEĞİŞTİRME : Daha önce tanımlanan cari kodlan bu seçenek vasıtasıyla değiştirilebilir yeni bir cari kodu tanımlanabilir . Bu bölüme geldiğinizde karşınıza    ESKİ KOD ve YENİ KOD sahaları gelir. F6-KART LİSTESİ yardımıyla cari kodların listesi ekrana gelebilir. Stok kodu değiştirme esnasında hangi modüllerde değişiklik yapılması isteniyorsa o modüller tanımlanır.

F 5 Servis

F 3 Dosya İşlemleri

F 2 Dosya Bakımı

F 4 Kod Değiştirme

Eski Kodu : yaz veya F6 Kart Listesinden seç

Yeni Kodu : Yaz

F2 Kod Değiştirme İşlemi

Gelen Pencereler EVET Denilir.

 

 

SAHA DEĞİŞTİRME : Cari kartlarının bazı sahalarına toplu kayıt yapılmak istendiğinde kullanılma bu bölüm , listeleme aralıklan ve değiştirilecek saha kodlan arlığı olarak ekrana gelir ve saha aralıklan değiştirilir.

Sabit Tanımlar : Şifre değişikliği ve Ortak tanımlar tanımlanır

Parametreler : Iskonto, Muafiyet, Kredi / Risk Limitleri hanelerine verilecek değerler Cari kart açılırken tanımlanır.

Saha Baylan : Cari hareketlerde kullanılan sahalan ekrandan kaldırmak ,ekrana koymak veya saha boylarını istenilen boyutlarını değiştirmek için kullanılır

 

 

 

CARİPROGAM YAPISI

 

YARDIM CARİ KARTI

YENİ KART ESKİ KART

CARİ HAREKETİ

YENİ KAYIT ESKİ KAYIT HAREKET FİŞİ HAREKET LİSTESİ

RAPORLAR

HESAP LİSTESİ

KOD/ÜNVAN LİSTESİ HESAP LİSTESİ

B/A RAPORLARI

BAKİYE LİSTESİ VADE FARKI LİSTELERİ VADE FARKI

 

EŞLEMELİ VADE FARKI ADAT HESABI ORTALAMA VADE

TAHSİLAT LİSTESİ RİSK ANALİZİ

ÖDEME/YAŞLANDIRMA RAPORU

ÖDEME RAPORU YAŞLANDIRMA RAPORU HAREKET RAPORLARI

GENEL HAREKET RAPORU

DÖNEM RAPORU YILLIK RAPOR İKİ TARİH ARASI RAPOR

 

FİNANS ANALİZİ EKSTRE

STOKLU EKSTRE CİRO LİSTESİ

YAZIŞMA

ETİKET BASIMI KELİME İŞLEM MUTABAKAT MEKTUBU

 

DEVİR İŞLEMLERİ

DÖNEM DEVRİ YILLIK DEVRİ HAREKET DEVRİ AÇILIŞ DEVRİ

DEVİR TARİHİ DÜZELTME ■

 

DOSYA İŞLEMLERİ

 

DOSYA BAKIMI

KAYIT DÜZELTME

DOSYA DÜZELTME

KOD DEĞİŞTİRME

SAHA DEĞİŞTİRME

KAPASİTE KULLANIM RAPORU YENİ DOSYA

 

SABİT TANIMLAR

 

ENTEGRE HESAPLAR

 

-FATURA-

FATURA Programı: Adından da anlaşıl acağı üzere faturalama işlemlerini bilgisayarda takip etmenize o ".an ak tanıyacak bir program modülüdür. Söz konusu programda Alış ve Satış faturalarını düzenleyecek ve kayıtlarını yapacaksınız. ETArFATURA Programı genelde ETA:STOK Program modülünde tanımlanmış olan S:okiar ve ETA:CARI Program modülünde tanımlanmış olan müşteri ve satıcı kayıtlarıyla çalışacaktır. Arzu edilirse ETA:FATURA, ETA:STOK veya ETA:CARI Program Modülü kayıtlarında olmayan Mal ve/veya Müşteri \e Satıcılarla ilgili fatura düzenleme olanağına sahiptir.

 

FATURA Programın ana bölümleri

F2-FATURA

F4-RAPORLAR

F5-SERVİS

 

F2- YENİ FATURA

Fatura Modülünün İçine Girilir ;

F 2 Fatura

F 2 Yeni Fatura

Gelen Penceredeki Faturalarda hangisi ile işlemimiz varsa seçilir.

Cari Hesap Kodu : F 6 kart Listesinden seçilir.

Diğer Bilgiler otomatik olarak gelir.

Tarih yazılır.

KDV seçilir.

Stoku F 6 ile kart listesinden seç.

Miktarı yaz .  Fiyat : Yaz

F 2 KAYDET

 

ALIM FATURASI

Fatura Modülünden;

F 2 Fatura

F 2 Yeni Fatura

Alım Faturası

Cari Hesap Kodu : F 6 ile Satıcı seçilir.

Page Down ile arka sayfaya geç

Stok Kodu :F6 ile seçilir

Miktar : Yaz

Fiyat :Yaz

 F 2 KAYDET

 

YURT İÇİ SATIŞ FATURASI

Fatura Modülünden;

F 2 Fatura

F 2 Yeni Fatura

Yurt İçi Satış  Faturası

Cari Hesap Kodu : F 6 ile seçilir.

Page Down ile arka sayfaya geç

Stok Kodu :F6 ile seçilir

Miktar : Yaz

Fiyat :Yaz

F 2 KAYDET

ALINAN HİZMET GİDER, MASRAF FATURASI İÇİN;

1-           Gider Yerleri Tanımlanır

      (Gider Kartı Açılır.)

       Muhasebe Modülünden

     F 5 Servis

F 4 Sabit Tanımlar

F 7 Gider Yerleri

Başlık  : Bakım Onarım Giderleri

F 2 KAYDET

 

2- Gider Faturası İşlenir;

Fatura Modülünden

F 2 Fatura

F 2 Yeni Fatura

{ 9 ] Gider Faturası

Cari Hesap Kodu : F 6 ile lişteden  seçilir.

Alt Kısma Page Down ile geç

DİKKAT ::::::: Gider Yerlerini Görmek İçin

CTRL + F 5 TUŞLARI KULLANILIR.

Miktar : Yaz

Fiyat : Yaz

F 2 KAYIT

 

HİZMET  SATIŞLARI – VERİLEN HİZMET

Gelir Faturası

1- Gelir Kartları Tanımlanır.

Muhasebe Modülünde

F 5 Sabit Tanımlar

F 8 Gelir Yerleri

Başlık   : Grafik Tasarım Hizmet Bedeli

F 2 KAYDET

 

2—Gelir Faturası İçin ;

Fatura

F 2 Yeni Fatura

[ 10 ] Gelir Faturası

Cari Hesap Kodu :  F 6 ile seçilir.

Page D own ile arka sayfaya geçilir.

DİKKAT   :::::::  Gelir Yerleri İçin CTRL + F5

Miktar : Yaz          Fiyat : Yaz     

F 2 KAYDET

 

 

MAL SATIŞ KAPALI  FATURA İÇİN ;

Fatura Modülünden ;

F 2 Fatura

F 2 Yeni Fatura

[ 3 ] Yurt İçi Satışlar Faturası

Cari Hesap Kodu : F6 ile listeden seçilir

Kapalı Fatura ( E )

Page Down ile arka sayfaya geçilir.

Stok Kodu: F 6 İle Listeden seçilir.

Miktar : Yaz

Fiyat : Yaz

F 2 KAYDET

Kasa Bağlantısına EVET 

Kasa Kodu : F 6 ile seçilir.

F 2 KAYDET

 

 

F3- ESKİ FATURA

Sisteme daha önce kaydedilmiş bir faturayla ESKİ FATURA seçeneği ile ulaşabilirsiniz. Eski fatura seçeneği ile karşmıza gelecek Arama Kıstasları ekranına aradığınız fatura ile ilgili kıstasları girerek arama yapabilirsiniz. Kıstasları doldurmadan F-5 ARAMA tuşuna bastığınızda tüm faturalar sıra ile ekrana gelecektir. Arama yaparken diğer bölümlerde olduğu gibi MÜŞTERİ KODU ve UNVANI hanelerinde kullanabileceğiniz gibi eski fatura kaydına ulaşım F7-FATURA LİSTESİ Penceresi ile kolaylaştalmıştır.F7-FATURA LİSTESİ tuşuna basıldığında aranan faturanın alış veya satış şeklinde cinsi sorulacak daha sonra listenin başlangıç tarihi sorularak fatura kayıtlan görüntülenecektir. Aranan fatura ekranda görüntülendikten sonra ok tuşlarıyla ilgili faturanın üzerine gelerek ENTER tuşuyla seçilebilecektir.

F 2 Fatura

F 3 Eski Fatura

Müşteri Kodu : F 6 Kart Listesinden seç

Faturayı F 7 Fatura  listesinden seç

Düzeltmeyi yap .

F 2 KAYDET

 

F4-RAPORLAR

Ana menüden F4tuşu ile gireceğiniz raporlar bölümünde faturalarınızla ve fatura kalemleri ile ilgili detaylı ve esnek analiz/listeleme seçenekleri yer almaktadır.

 

F2-FATURA RAPORLARI

Sistemde o ana kadar işlem görmüş faturalar ve fatura kalemleri ile ilgili dökümlerin alındığı bu bölüm kendi içinde Fatura Listesi ve Fatura Kalemleri Listesi alt bölümlerine ayrılır.

Fatura Listesi: Sisteme kaydedilmiş olan faturalara ait TARİH, FATURA NO, GENEL TOPLAM vs.gibi genel bilgilerin listesini verir. FATURA LİSTESİ seçeneği ile ilgili bölüme dallandıktan sonra karşınıza LİSTELEME ARALIKLARI ekranı gelecektir. Bu ekrana gireceğiniz aralıklar vasıtasıyla ilgili listenizi istediğiniz tarzda düzenleme olanağına sahipsiniz.

Fatura Kalemleri Listesi: Sisteme kaydedilmiş olan faturalara ait fatura kalemlerinin listesini verir. Fatura Listesinde olduğu gibi kapsamlı bir LİSTELEME ARALIKLARI ekranı ile girilen Fatura Kalemleri Listesi bölümünde uygun listeleme kıstasları vererek sisteme kayıtlı giriş/çıkış hareketleri ile ilgili çeşitli ve detaylı dökümler çekilebilir muhtelif ara ve genel toplamlar alınabilir. Satış Raporu :

MAL SATIŞ RAPORU VE MÜŞTERİ SATIŞ RAPORU seklinde satış raporları ahnabilmektedir. MAL SATIŞ RAPORU ekranda bulunan listeleme aralıklarına göre fatura ile yapılan satışların listesini verir. MÜŞTERİ SATIŞ RAPORUNDA ise listeleme satış yapılan müşterinin HESAP KODU .UNVANI ÖZEL KOD 1-2-3 değerleri ve yukarıda belirtilen diğer aralıklarda yapılmakta ve satış analizi fatura ile satış yapılan müşteriler bazında yapılabilmektedir.

 

 

F5-SERVİS

 

 

F2-DEVİR İŞLEMLERİ

Fatura Devri: Fatura dosyalarının zaman içinde gereksiz yere kabarmalarını önlemek amacıyla yapılacaktır. Belli bir tarih itibarîyle FATURA DEVRİ yapıldığı takdirde o güne kadar ki fatura kayıtlan silinir. Silinen faturalarla ilgili dosyalarda bulunan giriş/çıkış kayıtlan da silindiğinden söz konusu faturalarla ilgili herhangi bir bilgi alma olanağı kalmaz. Herhangi bir veri kaybına meydan verilmemesi bakımından FATURA DEVRİ tarihinden eski tarihlere ait hareketlerin dökümlerinin FATURA DEVRİnden önce FATURA LİSTESİ ve/veya FATURA KALEMLERİ LİSTESİ halinde alınmış olması tavsiye edilir.

 

F3-D0SYA BAKIMI

Yeniden İndeksieme : Data dosyalarındaki bilgilerden hareket ederek yeni bir indeks yaratılır. (ind.dosyaları)Dosyalardaki bilgiler tek tek gözden geçirilir. Hatalı olan veya okunamayan kayıtlar varsa indekslenmez ve dosyada saklanmaz. Yeniden indeksieme işlemini yapmadan evvel mutlaka dosyalarınızın yedeklerini almalısınız. Tekrar geriye dönüş olmadığından kayıtlarınızda istemediğiniz kayıplara sebep olabilirsiniz .Herhangi bir nedenle indeksieme işlemi yarım kalırsa bu işlem baştan alınarak tekrarlanmalıdır.

 

Kapasite Kullanım Raporu : Bu bölümde fatura kayıt sayısını toplam hard disk kapasitesini fatura dosyalarının kapladığı alan dosyalardaki boş alan ve hard diskte kullanabilecek boş alan rakamlarını ekranda görebiliriz.

Yeni Dosya : Bu bölüm fatura dosyalarının silinerek yeniden boş bir şekilde açılmasını sağlar. Fatura dosyası açılmaya başlandığında program çalışacağı yılın girilmesini bekler. Yıl tanımlanarak ENTER tuşuna basıldığında fatura sisteminde belirtilen yıl için çalışıp çalışmayacağınızı soran bir mesajla karşılaşacaksınız. Mesaja uygun bir cevap verdikten sonra ardından daha önceden fatura dosyası mevcutsa kayıt ortamında fatura dosyasının bulunduğunu ikaz eden uyan mesajı ile karşılaşacaksınız. Yine ardından bir uyan mesajı gelecektir. Bu mesajda geçtikten sonra işlemin başlaması için program sizden "*"tuşunu kullanmanızı bekleyecektir. Bu işlemden soma yeni fatura dosyası açılmış olur.

 

 

-MUHASEBE-

 

 

MUHASEBE Programı: Muhasebe hareketlerinizi bilgisayarda takip etmenize imkan tanıyacak bir program modülüdür. Söz konusu programda hesap planınızı tanımlayacak bu hesaplarla ilgili muhasebe fişleri düzer.ieyecek ve bu muhasebe hareketlerinden doğan Defterler, Mizan,BilanÇo,Kar/Zarar gj^i sonuç raporlarını türetebileceksiniz.

 

 

E TA : MUHASEBE Programın ana bölümleri

 

F2-HESAP PLANI

 F3- MUHASEBE FİŞİ F4-RAPORLAR

F 5-SERVİS

 

 

 

F2-HESAP PLANI

•                                           F2-YENÎ HESAP: Hesap planında kullanılacak hesaplar kayıt edilir F6 KART LİSTESİ 'nden hesap planı ekrana gelir. İstenilen hesap F2-KAYIT tuşu ile hesap hesap planına dahil edilmiş olur.

Muhasebe Modülüne Enterle girilir.

Tarih yazılır.

F 2 Hesap Planı

F 2 Yeni Hesap

Hesap Kodu : Yaz             Hesap İsmi : Yaz

Hesap : Yaz  F 2 KAYDET

 

•                                           F3- ESKİ HESAP: Sisteme daha önce kayıt edilmiş bir hesaba ait bilgilere ulaşma,düzeltme veya hesabm iptali gibi işlemlerde eski hesap bölümü kullanılır. Eski hesaba ulaşmanın pratik yolu F6-KART LİSTESİ (Hesap Listesi) 'nden düzeltme yapılacak hesap ekrana gelir. F6-Kart Listesi: Ekranda bir pencere çıkacak ve hesaplan hangi değerden itibaren listelemek istediğinizi soracaktır. Burda bir başlangıç değeri verilirse verilen değerden itibaren listeleme yapılacaktır. Hesap planı istenilirse "page up"veya "page down"tuşlan ile hareket ettirilebilir.

Muhasebe Modülüne Enterle girilir.

Tarih Yaz.

F 2 Hesap Planı

F 3 Eski Hesap

F 6 Kart listesinden seçilir.

Düzeltme yapılır.

F 2 KAYDET

 

 

F4-KASA HESABI: Hesap planında açılmış hesaplarda 15 tane kasa hesabı tanımlanabilir. Kullanacağımız kasa hesabı bu bölümde tek tek tanımlanır.

Muhasebe Modülüne Enterle girilir.

Tarih Yaz.

F 2 Hesap Planı

F 4 Kasa Hesabı

F 6 Hesap listesinden seçilir.

 

•                                           F5-HESAP LİSTESİ : Bu bölümde sisteme kayıtlı hesaplann,yani hesap planının,Hesap Kodu veya Alfabetik Sıraya göre iki ayn şekilde döküm alınır.

•                                           F6- HESAP AKTARMA: Bu bölümde hesap planı diğer şirkete kopyalanması işleminde ve F2 HESAP AKTARMA İŞLEMİ tuşuna basıldığında aktarma işlemi başlar.

Aktarma işlem şekli: Aktarma işleminde (U/I)hanesine "U "yazılırsa aktarma işlemi sırasında aktarma yapılan şirkette eski hesap planı tamamen silinerek işleme başlanır. "I " yazılırsa aktarma işlemi sırasında eski hesap planı bozulmadan sadece olamayan hesaplar açılarak transfer işlemi yapılır.

 

F3-MUHASEBE FİŞİ

•                                             F2-YENİ FİŞ : Sisteme muhasebe fişi kaydı yapmak için Yeni Fiş bölümüne girilir. Karşınıza 3 seçenek gelir

Mahsup Fişi: Doğrudan kasa ile ilgili bir işlem yok ise mahsup fişi düzenlenir.

Tahsil Fişi: İşletmemiz kasasma nakit tahsilat işlemi gerçekleştiğinde düzenlenir Tediye Fişi: İşletmemiz kasasından nakit ödeme yapıldığında düzenlenir.

•                                             F3-ESKİ FİŞ : Daha önce kaydedilmiş bir fişi ekrana çağınp,üzerinde düzeltme yapılır eski fiş "F5 ARAMA" tuşu kullanılarak istenilen fişe ulaşılabilir.

•                                             F4-FİŞ LİSTESİ: Listeleme aralıkları kullanılarak kayıtlı fişlerin listesi alınır. Listeleme aralıklarında tarih tanımlanamaz ise çalışılan ayın başından itibaren liste verilir.

•       F5- AÇILIŞ /KAPANIŞ FİŞLERİ: Açılış ve kapanış fişlerin tanımlanacağı bölüm karşımıza gelir:

         Açılış Fişi: Tek tek tüm hesapların açılış değerlerini içeren bir fiş oluşturulur.

Kapanış Fişi: Bu bölümde yeni hesaplan bir sonraki seneye devrederken mizan değerlerini sıfırlamak için sene sonu kapanış fişi oluşturulur.

•                                             Fiş Giriş Kontrolleri; Yıl içerisinde alt hesaplı çalışan işletmelerde bazı durumlarda dengesiz fiş kaydedilebilmektedir. Bu durumda verilen hata "MİZAN TUTMUYOR! "durumu meydana geldiğinde ara hesaba yapılan girişler ,dengesiz fişler veya uyumsuzluk yaratan fişler ekrana veya yazıcıya döker Silinen Fişlen Geri oluşturma: Kimi zaman silinir fişin tekrar geri çıkartılması gerekmektedir. Fişi silmeden önce bir kopyasını yedek fiş dosyasına alır. Bu bölüm yardımıyla silinen fişler geri alınır.

 

 

F4-RAPORLAR

F2 - DEFTERLER:

Yevmiye Defteri: Verilen tarih aralıklarında yevmiye dökümü alınır

Onaylı Yevmiye Defteri: Onaylı yevmiye çekilen tarihe ve öncesine fiş girme imkanını ortadan kaldırmaktadır. Bu balamdan onaylı yevmiye çekilmeye başlamadan önce program ,tüm fişlerde yevmiye numarasının olup olmadığını,sırlannı ve dengesiz fişlerin bulunup bulunmadığını kontrol eder. Muavin Defter: Belirtilen hesapların muavin dökümleri alınmaktadır Kasa Defteri: Doğrudan kasa fişleri üzerinden çekilmekte Defter-i Kebir (Büyük defter):

Sayfa Numaralama: Bu bölümde onaylı yevmiye ve kebir gibi defterler noterden tasdik edilebilmesi için sayfalan numaralandınlır. F3-MİZAN :

Aylık mizan : Aylar itiban ile çekilmekte ,elde edilen değerler sene başından itibaren kümüle değerler yarine sadece söz konusu ayın toplam değeri olmaktadır.

İki Tarih Arası Mizan : Bu bölümde listeleme aralıklarına iki tarih arası Mizan görüntülenir

Açılış Mizanı: Bu bölümde,sadece Açılış Fişinde kullanılan hesaplar ve tutarlar göz önünde bulundurul'-r.

Kapanış Mizanı: Bu bölümde,sadece Kapanış Fişinde kullanılan hesaplar ve tutarlar göz önünde

bulundurulur.

F5-SERVİS

•                                             F2-MİZAN NAKLİ : Mizan nakli işlemi "aktarmalı mizan"çalışırken,bir ay boyu'ncâ,o ayın fiş dosyasına kaydedilen fişlerle ilgili bilginin ana dosyaya nakli için kullanılmaktadır.

•                                             F3-DOSYA İŞLEMLERİ : Dosyalarla ilgili çeşitli bakım işlemleri yapılır

Dosya Bakımı: İlgili kayıtların düzenlenmesi,fişlerin numaralandırılması,hesapların silinmesi veya aktarılması işlemlerinde kullanılır.

Kayıt Düzeltme : Muhasebe kayıtları ile ilgili yevmiye borç/alacak toplamları ve hesap kodlarının mizan değerlerinin düzeltilmesi işlemi yapılır. Yeniden Indeksleme: Fiş/Madde numaralama

Hesap Nakli: Hesap planında yer alan bir hesabın başka bir hesaba aktarılma işlemi yapılır. Hesap Silme:

KAPASİTE KULLANIM RAPOR U DOSYA AÇMA/KAPANLA

•                                             F4-SABİT TANIMLAR: Şifre Değişikliği, Ortak Tanımlar ve Özel tanımlar Bölümünden oluşmaktadır. Parametreler: Bu bölümde programın çalışmasıyla ilgili olarak muhtelif düzenlemeleri belirleyen parametreler yer almaktadır, "page up" ve "page down"tuşar grubu yardımıyla parametreler hareket ettirilebilir.

•                                             Saha Boylan : Bu bölümde muhasebe modülünde kullanılmasını istediğimiz saha başlıkları ve bu sahalar için ayrılacak saha boylan tanımlanır.

KDV Oranlan : Bu bölümde kullanılan her KDV yüzdesi için ayrı birer hesap kodu ve açıklama tanımlama imkanı tanınmıştır. Fiş Çıktı Dizaynlan:

Fişte Otomatik Açıklama : Muhasebe fişlerindeki açıklama sahasında kullanılacak sabit metinlerin yazıldığı bölümdür.

Gider /Gelir Yerleri: Fatura tipi gider veya gelir seçildiği zaman muhasebe bağlantısı yapılmak istendiğinde kullanılır.

F6-KONSOLİDASYON :

Bu bölümde,başka bir bölümde yer alan muhasebe fiş veya mizan değerlerinin,üzerinde çalışılmakta olan muhasebe dosyalarına eski değerleri silerek veya üzerine ilave yapılarak aktarılması işlemi yapılır.

 

-ÇEK / SENET-

 

ÇEK / SENET Programr.Çek veya Senet işlemlerini bilgisayar ortamında takip etmenize imkan tanıyacak bir program modülüdür. Söz konusu programda Çek / Senet portföylerinizi taıumlayacak,giriş/çıkışlan işleyecek,bu hareketlerden doğan portföy durumu, banka takibi,vade analizi gibi sonuç raporlarım düzenleyebileceksiniz.

 

 

ET A : ÇEK/SENET Programın ana bölümleri

 

F2-ÇEK/SENET KARTI ,

F3- ÇEK/SENETHAREKETİ

F4-RAPORLAR

F5-SERVİS

 

 

 

F2-ÇEK /SENET KARTI

•                                             F2-MÜŞTERİ ÇEK KARTI: Bu bölümde Yeni Kart ve Eski Kart seçenekleri gelmektedir Yeni Kart: Sisteme her çek,bir kart şeklinde kaydedilmektedir.

Çek –Senet Modülü İçine Gir

  F 2    Çek- Senet Kartı

  F 2  Müşteri Çek Kartı

F 2 Yeni Kart

Çek Portföyü No: Yaz

Verenin Kodu :F 6 Kart Listesinden Seçilir.

Kendi Çeki ise ” K  “  Ciro İse “ C “

Tanzim Tarihini : Yaz

Banka : Yaz

Giriş Tarihini : Yaz   Tutar : yaz

F 2 KAYDET

 

 

Eski Kart: Söz konusu bölümde daha önce kaydedilmiş bir çek kartına ulaşmakta ve herhangi bir düzeltme veya iptal işlemi gerçekleştirilebilmektedir.

Çek –Senet Modülü İçine Gir

  F 2    Çek- Senet Kartı

  F 2  Müşteri Çek Kartı

F 3Eski Kart

Çek Portföy no: F 7 İle Listeden seç

Düzeltmeleri yaptıktan sonra

•                                             F 2 KAYDET

 

F3-ÇEK /SENET HAREKETİ

•                                             F2-MÜŞTERÎ ÇEK HAREKETİ : Bu bölümde portföye giriş-çıkış ve diğer işlemler yer alır

•                                             Müşteri Çek Girişi: Müşterilerden alman çeklerin girişinin yapıldığı menüdür. Yeni Bordro ve Eski Bordro olmak üzere ikiye ayrılır.

Çek – Senet Modülü

Çek – Senet Hareketi

F 3 Müşteri Çek Hareketi

F 2 Çek Girişi

F 2 Yeni Bordro

Müşteri Kodu : F 6 İle Kart Listesinden seçilir.

Page Down tusu ile arka sayfaya geçilir.

Tanzim Tarihi : * ile yazılır.

Banka :Finansbank

Şube : Şişli

Vade : … / … / 200..

Tutar : Yaz

 

Müşteri Çekinin Son Durumunu Görmek İçin ;

Çek – Senet Modülünden

F 3 Çek –Senet Hareketi

F 2 Müşteri Çek Hareketi                             

F 3 Müşteri Çek Çıkışı

F 2 Yeni Bordro

Satıcı Kodu : F 6 ile listeden seçilir.

Page Down tuşu ile arka sayfaya geçilir.

F 6 Çek listeden seçilir.

Cirolanılır.

 

 

Müşteriden Alınan Senetler : Müşteriden alman senetleri hangi cari hesaba veya hangi bankaya yapıldığı öncelikle belirtilmelidir.

Çek – Senet Modülünden

F 3 Çek – Senet Hareketi

F 4 Müşteri Senet Hareketi

F 2 Müşteri Senet Hareketi

F 2 Yeni Bordro

Senedi Verenin Kodu : F 6 ile  listeden seçilir.

Page  Down Tuşu ile listeden müşteri seçilir.

Tanzim Tarihi : * Enter

Vade :   Yaz             Tutar  : Yaz

F 2 KAYDET

 

 

 

Müşteri Çek Diğer İşlemler : Bu bölümde giriş ve çıkış haricinde kalan işlemler yapılacaktır. Çek Pozisyonları:

ELDEN TAHSİL : Müşterinin veya satıcının çekinin elden tahsil edilmesi durumunda kullanılır.

KARŞILIKSIZ PORTFÖYE İADE : Bankaya veya satıcıya verilen çeklerin karşılıksız çıkması sonucu portföye geri alınması durumunda bu menü kullanılır.

PORTFÖYDEN MÜŞTERİYE İADE: Bankaya veya satıcıya verilen çekin karşılıksız çıkması durumunda çekin müşteriye geri iadesi durumunda kullanılır. .

KARŞILIKSIZ MÜŞTERİYE İADE : Bankaya veya satıcıya verilen çeklerin karşılıksız çıkması durumunda çekin portföye girmeden doğrudan müşteriye iadesi işlemi için kullanılır.

 

MUHTELİF İŞLEMLER : Bu bölümde daha önce verilen işlem cinsleri haricinde ihtiyaç duyulabilecek işierr.ier için kullanılır. ■

F3-FİRMA ÇEK HAREKETİ :Firma Çek Çıkışı: Satıcıya verilen firma çeklerin çıkışı yapılır. İkiye ayrılır Yeni Bordro ve Eski Bordro

Çek- Senet Modülünden

F 3 Çek Senet Hareketi

F 3 Firma Çek Hareketi

F 2 Firma Çek Çıkışı

F 2 Yeni Bordro

Satıcı Kodu :  F 6 İle Listeden seçilir.

Banka  Kodu : İş

Vade :  Yaz                   Vade : Yaz

F 2 KAYDET

 

•                                           Firma Çek Diğer İşlemler :Bu bölümde çıkış haricinde kalan diğer işlemler yapılacaktır. F4-MÜŞTERİ SENET HAREKETİ:

Müşteri Senet Girişi: Yeni Bordro ve Eski Bordro olmak üzere ikiye ayrılır. Yeni Bordro

Müşteriden alına senetlerin kayıt edildiği kısımdır. Eski Bordo daha önceden kayıt edilen müşteri

senetlerin üzerinde düzeltme veya iptal edilmek istendiğinde kullanılır.

 

Çek –Senet Modülünden

F 3 Çek- Senet Hareketi

F 4 Müşteri Senet Hareketi

F 2 Müşteri Senet Hareketi

F 2 Yeni Bordro

Senedi Verenin              Kodu : F 6 Listeden Müşteri seçilir.

Page Down ile arka sayfaya geçilir.

Tanzim Tarihi : * ENTER

Vade : Yaz    Tutar  :: Yaz

F 2 KAYDET

 

Müşteri Senet Çıkışı: Bu bölümde müşteri senetlerin çıkışı yapılacaktır.

 

Çek –Senet Modülünden

F 3 Çek- Senet Hareketi

F 4 Müşteri Senet Hareketi

F 3 Müşteri Senet Çıkışı

F 2 Yeni Bordro

Satıcı Kodunu : F 6 ile listeden seçilir.

Banka :. İŞ

Page Down tuşu ile arkla sayfaya geçilir

Portfoy no : Yaz

 Verenin Ünvanı : Yaz

Borçlusunu ::: Yaz

F 2 KAYDET

 

 

Müşteri Senet Diğer İşlemler : Senetlerle ilgili çeşitli giriş çıkış işlemleri bu bölümden

yapılacaktır.

SENET POZİSYONLARI: ELDEN TAHSİL : Senedin elden tahsil edilmesi durumunda kullanılır. PORTFÖYE İADE : Senedin portföye geri iadesinde kullanılır

PORTFÖYE PROTESTOLU İADE : Borca mahsuben bankaya veya satıcıya verilen senetlerin protesto olup tekrar portföye geri iadesi durumlarında bu seçenek kullanılır.

PORTFÖYDEN MÜŞTERİYE İADE : Portföyde buluna senedin müşteriye iadesi durumunda kullanılır. PORTFÖYDEN MÜŞTERİYE DEKONTSUZ İADE : Bu işlemde protestolu bir senedin müşteriye iade edildiği ve mukabilinde elden tahsilat yapıldığı düşünülmektedir.

SENET TAHSİL : Bankaya tahsile verilen senedin bankadan gelen dekont ile tahsili yapıldığında bu seçenek kullamhr.

 

MUHTELİF İŞLEMLER :

•                                           F5-FİRMA SENET HAREKETİ : Firma senet tanzim ve ödendi işlemleri bu menüden yapılır

 

 

F 4 - RAP O RL AR

F2-BORDRO LİSTESİ:

Müşteri Çek Bordrosu : Müşteri çeklerin! Giriş,Çıkış ve Diğer işlemler bazında bordro listesinin alındığı bölümdür. Bu bölüm kendi içinde ÇEK GİRİŞ BORDRO LİSTESİ,ÇEK ÇIKIŞ BORDRO LİSTESİ,ÇEK DİĞER İŞLEMLER BORDRO LİSTESİ olmak üzere üç bölümde yer alır. Firma Çek Bordrosu : Firma çeklerinin çıkış ve diğer işlemler bazında bordro listesinin almdığı bölümdür. Bu bölüm de kendi içinde ÇEK ÇIKIŞ BORDRO LİSTESİ VE ÇEK DİĞER İŞLEMLER BORDRO LİSTESİ olmak üzere iki bölüme ayrılır.

Müşteri Senet Bordrosu : Müşteri senetlerin giriş,çıkış ve diğer işlemler bazmda bordro listesinin almdığı bölümdür. Kendi içinde SENET GİRİŞ BORDRO LİSTESİ VE SENET DİĞER İŞLEMLER BORDRO LİSTESİ olmak üzere ikiye ayrılır.

Firma Senet Bordrosu : Firma senetlerinin çıkış ve diğer işlemler bazında bordro listesinin alındığı bölümdür. Bu bölümde kendi içinde SENET ÇIKIŞ BORDRO LİSTESİ VE SENET DİĞER İŞLEMLER BORDRO LİSTESİ olarak iki bölümde yer alır.

•                                           F3-ÇEK / SENET LİSTESİ : Bu bölümde müşteri veya firma çek/senetlerinin listesi detaylı veya özet şeklinde alınır.

•                                           F4-REESKONT RAPORU : Bulunulan gün ile vade arasmdaki zaman belirli bir faiz oranı üzerinden değerlendirildiğinde ortaya bir vade farkı ve bir itibari değer çıkmaktadır.

F5-YAŞLANDERMA RAPORU : Sisteme kayıt edilmiş müşteri çek/senetlerin arasında vadesi geçmiş olanlar belirli bir periyotlar altında gruplayarak yaşlandırmaya tabi tutmaktadır. Listeleme aralıkları ekranında yaşlandırma periyodu sahalarına istenilen vade günleri yazılarak bu günler
arasında kalan çek / senetlerin yaşlandırma raporu alınır.                                                                                  . ;"

F6-ÖDEME RAPORU :İleriye yönelik rapor alınır.(Yaşlandırma raporun tersi)

 

 

F5-SERVIS

 

F2-DEVÎR İŞLEMLERİ : Çek /Senet Devir İşlemi Firma Çek / Senet Devir İşlemi F3-DOSYA BAKIMI: Yeniden İndeksleme Kapasite kullanım Raporu

Yeni Dosya                                                                                                                                                    

Çek / Senet Numaralama

F4- SABİT TANIMLAR:

Müşteri Çek / Senet Sabit tanımlar

Firma Çek/Senet Sabit Tanımlar

Banka Transfer Tanımları

F5- ENTEGRE İŞLEMLERİ :

BORDRO-

BORDRO Programı IPersonei bordrolarını, vergi iade ve sigorta işlemlerinizi bilgisayarda takip etmenize olanak tanıyacak program modülüdür. Söz konusu programda personel kartlarını tanımlayacak bu kartlarla ilgili işlemler girebilecek bordro icmali SSK raporları gibi sonuç raporları türetebilecek ve işletmenin ihtiyaçlarına göre özel rapor tanımlamaları yapabileceksiniz.

 

BORDROprogramının ana bölümleri

 

F2-PERSONEL SİCİL KARTI F3-PUANTAJ KARTI

F4-RAPORLAR

F5-SERVİS

 

 

 

F2-PERSONEL SİCİL KARTI

Yeni Kart: Personelin sicil bilgilerinin kaydedilip saklanacağı bölümdür. Sicil kartı bölümünde personel sisteminizde yeni bir personelle ilgili sicil kartı açacaksanız kullanılır. Eski Kart: Daha önce açılmış bir personel sicil kartı bilgileri üzerinde düzeltme veya iptal işlemi yapılacaksa kullanılır.

 

F3-PUANTAJ İŞLEMLERİ

Ana menüde karşınıza gelen bu ikinci bölümde sisteme kaydı yapılmış personelle ilgili puantaj bilgileri girilecektir .Personele puantaj girilmesi işlemi iki türlü yapılabilir. Bunlardan birincisi tek tek puantaj kartlarını çağırıp işleme (PUANTAJ KARTI) diğeri de birden fazla personele belli bir ödenek veya çalışma süresini toplu halde işlemektir. (ÇOKLU PUANTAJ).PUANTAJ İŞLEMLERİ bölümü ayrıca TOPLU NETTEN BRÜTE, ÜCRETLENDİRME ve ÜCRET DEĞİŞİKLİĞİ seçeneklerini içerir. Birinci seçenek hariç geri kalan tüm seçeneklerde BİRDEN FAZLA ŞİRKETTE PUANTAJ ve RAPORLAMA parametresine "E"verilmesi durumunda tüm şirketler işleme alınır. F2-PUANTAJ KARTI

•                                             F3-ÇOKLU PUANTAJ:Bu bölümde bir grup personelin puantaj kartlarına aynı anda aynı puantaj bilgilerinin işlenmesi olanağı getirilmiştir. Bu bölüm görüntü olarak tekli puantaja çok benzer tek farkı personel sicil no ve ismi bilgilerinin olmayışıdır.

•                                             F4-TOPLU NETTEN BRÜTE: Bu seçenekle bir seferde bir grup personelin Netten Brüte hesaplanması işlemi geçekleştirilmektedir .Daha öncede açıklandığı gibi TOPLU NETTEN BRÜTE işleminin doğru bir şekilde gerçekleşmesi için puantaj bilgilerinin daha önce girilmiş olması gerekmektedir. Aksi taktirce hesaplanan BRÜT ÜCRET rakamları yanlış olacaktır. Netten brüte işlemi sadece brüt ücret hesabmca kullanılır,ödeneklerde netten brüte işlemi uygulanmaz. Netten brüte hesaplama işlemi için F2-NETTEN BRÜTE İŞLEMİ tuşu kullanılır.

•                                             F5-ÜCRETLENDİRME: Bu seçenekle bir seferde bir grup personelin Servis/Sabit Tanımlar/ücretler, ücret cetveli kısmında belirtilen Saha adlan, Saha sabitleri ve ücretler bölümlerinde bulunan parametre ve değerlere bağlı olarak ücretlerinin hesaplanması ve bunların kartlara işlenmesi işlemi gerçekleştirilmektedir.

 

ÜCRET DEĞİŞİKLİĞİ : Bu seçenekle bir seferde bir grup personelin brüt veya net ücretleri toplu halde değiştirilebilir. Bu bölüme girdiğinizde karşınıza listeleme aralıkları gelir. Bu aralıkları kullanarak ücret değişikliği yapılacak personeli belirleyebilirsiniz. Ekranın alt kısmında yer alan BRÜT ÜCRET ve NET ÜCRET sahalarının yanlarında ikişer adet saha vardır. Bunlardan birincisi (ÖNCEKİ)değiştirilmek istenen değeri,ikincisi (SONRAKJ)ise yeni yazılacak değeri belirtir. Eğer ÖNCEKİ sahalar boş bırakılırsa kıstaslara uyan tüm kartlar dolduruiursa sadece BRÜT veya NET ÜCRETİ bu sahada bulunan değerle aynı olan karlar işleme alınır. SONRAKİ sahalardan sadece içinde değer olanlar kartlara işlenirler.

 

F4-RAPORLAR

Her raporun dökümünde önce karşınıza bir listeleme aralıkları gelir. Listeleme aralıklarına tüm programlarda olduğu gibi döküme alınmak istenen kayıtlan kapsayacak şekilde   minimum ve maksimum değerler yazılır.

 

F2-BORDRO RAPORLARI: Bu bölüm İCMAL ve ÜCRET PUSULASI şeklinde iki alt bölümden oluşmuştur.

Bordro İcmali: Bu rapor puantaj kartlarında hazırlanmış olan personelin puantaj bilgilerini verir.F2-LİSTE tuşuna basıldığında standart bordro icmal dökümü alınır. Ekranda elde edilen rakamlar toplu rakamlar olup, detay rakamlar için yazıcı dökümleri kullanılacaktır. Yazıcıdan döküm almak istenildiğinde ise kullanıcıya rapor dizaynını seçme ve istenilen bilgilerin eklenebilmesi olanağı tanınmıştır.

•                                          Ücret Pusulası: Esasen bordro icmali ile benzer bilgiler taşımakta hatta daha kapsamlı bilgilerin yer alması ile bazı işyerlerindeki uygulamaya uygun olarak her personele ücret ile ilgili bir pusula verilmesi olanağını getirmektedir. Ücret Pusulası bordro programındaki dizaynı üzerinde değişiklik yapılamayan tek rapordur. Standart olarak tanımlanmış rapor dizaynında döküm almabilmektedir.

•                                          F3-SSK RAPORLARI: Bu bölüm SSK'nın talep ettiği dökümleri elde etmek için kullanılacaktır. Aylık SSK Bildirgesi

4 Aylık SSK Bildirgesi Aylık Döküm SGDP Bildirgesi Giriş Bildirim Listesi Çıkış Bildirim Listesi

!

•                                          F4-DİĞER RAPORLAR Bu bölümden aylık sicil bilgileri listesini, konut fonu, vergi iadesi, tasarruf fonu, kıdem ve ihbar tazminat raporlarını alabilirsiniz.

Sicil Bilgileri Listesi Konut Fonu Bildirgesi İşyeri Bildirgesi Vergi İadesi Raporu Özel Gider İndirim Bordrosu Kıdem Tazminatı Raporu İhbar tazminatı Raporu Özel Tanımlı Raporlar

 

 

                    F5-SERVİS


SERVİS bölümü sistemde bakım


için gerekli periyodik işlemlere ve sabit tanımlara ayrılmıştır.


 F2-DEVİR İŞLEMLERİ raporlar alındıktan sonra

: Bu bölüm AYLIK BORDRO DEVRİ bölümlerini içermektedir. Her türlü devir yapılarak bir sonraki çalışma dönemine geçiş yapılır. Devir işlemiyle personel sicil kartlarında kümüle değerler olduğundan bu işlem geriye dönüşü olmayan bir işlemdir. Bu
sebeple her türlü raporun ve bilginin eksiksiz alındığından emin olunmalı ve mutlaka bordro bilgilerinin
yedeği alınmalıdır.                                                  . .

F3-DOSYA BAKIMI : Bu bölümde bordro dosyalan ile ilgili çeşitli işlemler yapılmaktadır., bunlar aşağıda özetlenmiştir.

Kayıt Düzeltme : Kayıt düzeltme bölümü ile ilgili bilinmesi gereken özel bir husus her personelle ilgili sistemde saklanan aylık ve yıllık kümüle bilgilere bu bölümden ulaşılmasıdır. Bu olanak özellikle vergi matrahlarında düzeltme gerektiğinde ve sistemin sene ortasında kullanılmaya başlaması durumunda gerekmektedir.

Kart Bilgileri : Bu bölümde 4 aylık SSK dönemi içinde olmak kaydıyla geçmiş aylara ait çalışılan birim ve kazanç bilgileri düzeltilir. Aynca sene başından itibaren yürütülen gelir vergisi toplam matrah ve kısmi bordrolara ait toplam değerlerde buradan düzeltilir.

F4-SABİT TANIMLAR : Programda ilk defa veri girişi yapılacağı zaman yapılması gereken işlem Servis bölümünde bulunan Sabit Tanımların doldurulmasıdır

Vergiler: Muhtelif Parametreler, Vergi İadeleri /Konut Fonu ve Gelir Vergi Dilimleri bölümlerinden oluşur.

Ücretler: Mesai zam oranlan , ödenekler , Kesintiler ve ücret cetveli ile ilgili sabit tanımlarının yapıldığı bölümler yar alır.

Bordro Parametreleri: Kendi içinde İcmal Parametreleri ve SSK Vergi Yüzdeleri yer alır.

İşyeri Parametreleri: Genel Parametreler yer alır

Entegrasyon