Microsoft WINDOWS

 

1.  Bilgisayar açıldıktan sonra windows işletim sisteminde karşımıza gelen ekrana ne ad verilir?

         a) Masa Üstü

         b) Kontrol Paneli 

         c) Denetim Masası

         d) Başlat Menüsü

 

2.      Bir menüyü açmak, menülerden komut seçmek, ekrana görüntülenen sorulara cevap vermek ve bir seçim yapmak için fare tuşları nasıl kullanılır?

         a) Farenin sol tuşu ile çift tıklanır.

         b) Farenin sol tuşu ile tek tıklanır.

         c) Farenin sağ tuşu ile çift tıklanır.          

         d) Farenin sağ tuşu ile tek tıklanır.

 

3- Simge halinde bulunan belgeleri, klasörleri ve programları açmak için fare nasıl kullanılır.?

         a) Farenin sol tuşu ile çift tıklanır.

         b) Farenin sol tuşu ile tek tıklanır.

         c) Farenin sağ tuşu ile çift tıklanır.          

         d) Farenin sağ tuşu ile tek tıklanır.

 

4- fare işaretcisi yandaki şekle dönüştüğünde nasıl bir anlam ifade eder. ?

         a) Art alanda bir programın çalıştığını belirtir.

         b) Uzun bir Süre beklememiz gerektiğini belirtir.

         c) Yavaş işlem yapmamız gerektiğini belirtir.

         d) Metin yazım konumunda olduğumuzu belirtir.

 

5- Disk üzerindeki programları disketlere veya yedekleme ünitelerine yedeklenmesini sağlayan program öğesi hangisidir?

         a) Scandisk                  b) Disk Birleştirici

         c) Yedekleme               d) DriveSpace

 

6-  fare işaretcisi bir nesne üzerinde iken yandaki şekle dönüşürse nasıl bir anlam ifade eder?

         a) O nesnenin silinebileceğini

         b) O nesnenin boyutlandırılabileceğini

         c) O nesnenin taşınabileceğini

         d) O nesnenin taşınmaz olduğunu

 

 

 

 

7- Windows ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

         a) Programlar arasında veri transferi yapılabilir.    

         b) Başlat menüsüne yeni programlar eklenemez

         c) Birden fazla yazıcı tanımı yapılabilir.

         d) Birden fazla program aynı anda yürütülebilir (Çalışması sürdürülebilir).

 

8- Ekrandaki bir paragrafı işaretlemek istiyoruz. Nasıl bir yöntemi tercih etmeliyiz.?

         a) Paragrafın sonunda iken Shift ile Home tuşuna basarız.

         b) fare ile paragrafın ortasını çift tıklarız.

         c) Fare ile paragrafın başlangıcından tıklayıp  sonuna doğru  sürükleriz.

         d) imleç Paragrafın başlangıcında iken shift ile end tuşuna basarız.

 

9- Paint programında yapmış olduğumuz bir karikatürü Windows'un masa üstüne bir duvar kağıdı olarak yerleştirmek için hangi seçenek doğrudur.

         a) Görünüm à Bit eşlem göster

         b) Dosya à Duvar kağıdı olarak ayarla

         c) Dosya à Gönder

         d) Düzen à Dosyaya kopyala

 

10- Bilgisayarda isim, telefon ve adres bilgilerini kayıt yaparak saklamayı sağlayan uygulama hangisidir.

         a) Not Defteri

         b) Adres Defteri

         c) En Son Kullandıklarım

         d) Belgelerim

 

11. Bir pencerenin boyutlarını değiştirmek için, pencerenin neresinden mouse oku (işaretci) ile tutulmalıdır?

         a) Çerçeve kenarları veya sağ alt köşesinden

         b) Pencerenin iç  orta kısmından

         c) Menü çubuğundan               

         d) Başlık çubuğunun ortasından

 

12-   Simge neyi ifade eder?

a)       Dosya

b)       Kısayol

c)       Klasör

d)       Belgelerim

 

 

 

 

13-Hangisi kopyalama yapar?

a)       b)     c)          d)

                                   

14-  Bu Simge neyi ifade eder?

a)       Geri Dönüşüm Kutusu

b)       Belgelerim

c)       Bilgisayarım

d)       Ağ Bağlantılarım

 

15-

         Yukarıda bilgisayarımızın sabit diskindeki klasörler listelenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)       Windows klasöründe Windows işletim sistemini meydana getiren kendi uygulama ve dosyaları mevcuttur.

b)       Program files klasöründe bilgisayarımıza yüklediğimiz paket programlar yer alır.

c)       Document and settings (Belgelerim) bilgisayarımıza kayıt yaptığımız bütün belgeler bu klasörde bulunur.

d)       Bu yapı haricinde diske yeni bir klasör açılımaz. Bilgisayarımızdaki bütün dosyalar bu klasörlerden birine kayıt olmak zorundadır.

 

16. Görev çubuğunun ekranın diğer kenarlarına taşınması için hangi seçenek kullanılır.?

         a) Görev Çubuğunun ortasından tutularak sürüklenir.

         b) Görev çubuğunun üst kenar çizgisi üzerinde iken  mouse oku iki yönlü ok olunca tutularak çekilir.

         c) Görev çubuğu sabittir taşınmaz.

         d) Başlat butonu üzerinden tutularak sürüklenir.

 

 

 

 

 

17. Kısayoldan Görev çubuğu özelliklerini görmek ve değiştirmek için hangisi seçilir.?

         a) Görev çubuğunun üzeri çift tıklanır.

         b) Görev çubuğunun üzeri Mouse’un sağ tuşu ile tıklanır ekrana görüntülenen kısayol menüsünden  Özellikler seçeneği seçilir.

         c)Görev çubuğu sağla tıklanır.Döşe komutu seçilir.

e)       Görev çubuğu mouse’un orta tuşu ile tıklanır.

 

18. Hafızada Aktif durumda olan (görev çubuğunda ismi görünen) Programlar arasında klavyeden geçiş yapmak için hangi kısayol tuşları kullanılır.?

         a) Ctrl + Tab b) Alt + Tab

         c) Ctrl + Shift               d) Alt  + Shift

 

19. Diskette bulunan bir belgeyi açmak için hangi seçenek kullanılmaz?

         a) Bilgisayarım à 3½ “ Disket (A:) seçilir à Belge   ismi  çift tıklanır.

         b) Windows Gezginià3½ “ Disket (A:) seçilirà   Belge ismi çift tıklanır.

         c) Başlat – Çalıştır – A:\Belge adı yazılır veya gözat butonuna basılarak belge adı çift tıklanır.

         d) Belgeler menüsünden Gözat butonuna basılır Yerel disk C: seçilir ve belge adı çift tıklanır. 

 

20. Bilgisayarım bölümünde bulunduğumuz sürücüdeki bütün gizli dosyaları görebilmek için hangi seçenek kullanılır?

         a) Görünüm à Yenile

         b) Araçlar àKlasör Seçenekleri (Görünüm Başlığı) Gizli dosyaları  göster

         c) Görünüm àSimgeleri Yerleştir.

         d) Görünüm à Durum Çubuğu

 

21. Durum Çubuğunun görevi nedir?

         a) Bilgisayarın Ram hafıza durumunu görüntüler.

         b) Program adı ve belge adını görüntüler.

         c) Menülerde üzerinde bulunduğumuz seçenek

        hakkında açıklama görüntüler. Ayrıca programla   ilgili açıklamaların görüntülendiği satırdır.

         d) İstenilen klasöre dogrudan geçiş yapmak için adres satırıdır.

 

 

 

 

 

 

22.

 

                                    Denetim Masasındaki Güç Yönetimi   Seçeneği hangi amaçla kullanılır?

         a) Bilgisayarın 220/110 volt ile çalışma ayarını yapar

         b) Bilgisayara takılan Güç kaynağının modelinin  tanımlanmasını sağlar.

         c) Bilgisayarın Düşük voltajlardaki enerji

             seviyelerinde çalışmasını sağlar.

         d) Bilgisayarın enerji tasarrufu yapması için Ekran ve Sabit disk gibi ünitelerin kullanılmayınca belirli bir süre   sonra kapatılması ile ilgili ayarları belirler.

 

23. Bilgisayara takılmış olan yeni bir aygıtın araştırılıp bulunup, bilgisayara tanıtılması, ayarlarının yapılması  ve yapılandırılması için hangi seçenek kullanılır?

 


a)                      b)                   c)                             d)          

 

 

 

 

 

 


24.                           Denetim Masasındaki Ses Seçeneği ile   hangi ayarlar yapılır?

         a) Sistemin Ses yüksekliği

         b) Hoparlörlerin Ses yüksekliği

         c) Mikrofonun ses ayarları

         d) Bilgisayarda çeşitli olaylara ses efekti tanımlar.

 

 


25.  .             Denetim Masasındaki Ağ seçeneği  ile          

                      aşağıdakilerden hangisi ayarlanamaz?

 

         a) Bilgisayarın ip adresini tanımlama

         b) Bilgisayarın ağ üzerindeki ismini tanımlama.

         c) Dosya ve Yazıcı Paylaşımı tanımlama.

         d) Bilgisayarın sabit diski'ne erişim parolası belirleme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. 

 

 

 

 

         Denetim Masası à Sistem / Aygıt Yöneticisi Bölümünde (!) Ünlem işaretli aygıtlar neyi belirtir.

         a) Aygıtın çalışmadığını, Çakışma veya bir sorun   olduğunu belirtir.

         b) Aygıtın normalin üstünde dikkati çekecek kadar   iyi çalıştığını belirtir.

         c) Aygıtın kullanım süresinin dolduğunu belirtir.

         d) Aygıtın  bir süre kullanılmaması gerektiğini

             belirtir.

 

27. Bilgisayarımızı her açtığımızda otomatik olarak çalışması gereken programlar hangi menüye eklenir.

         a) Belgeler                    b) Programlar

         c) Donatılar                  d) Başlangıç

 

28.  Program Kısayolu simgesi Nedir?

         a) Disk üzerinde bulunan dosyalara kısayoldan

            erişebilmek için oluşturulan simge.

         b) Dosyaları bir birinden bağımsız tutmak için bir    bölüm.

         c)  Bazı işlemleri daha kısayoldan yapmak için

              kullanılan tuşlar

         d) Bilgisayarı daha hızlı çalıştırmak için yapılan disk   düzenleme işlemleri.

 

29.  Bilgisayarımızın ses düzeyini, ses kartı ile ilgili ses giriş ve çıkış özelliklerinin açık / kapalı olma durumu ve ses düzeyini ayarlamayı sağlayan program öğesi hangisidir?

a)       Denetim Masası à Sistem

b)       Sistem Araçları à Sistem Monitörü

c)       EğlenceàSes Denetimi

d)       Sistem Araçları à Sistem Bilgisi

 

30. Paint programında yapılan çizimi tam ekran görmek için hangisi kullanılır?

         a) Görünüm / Araç Kutusu

         b) Görünüm / Metin Araç Çubuğu

         c) Görünüm / Bit Eşlem Göster

         d) Görünüm / Renk Kutusu

 

31. Düzen menüsünden Geri Al ‘ın görevi aşağıdakilerden hangisidir?

         a) Ekranı Temizler.      

         b) Ekrandaki bilgileri yeniden görüntüler.

         c) Son yapılan işlemi iptal eder işlemin öncesine   dönmeyi sağlar.

         d) En son yapılan işlemi tekrarlar.

32. Windows Gezgininde  programlar hangisine göre sıralanarak listelenemez?

         a) Ada Göre                 b) Boyuta Göre

         c) Tarihe göre              d) Özniteliklerine göre

 

33. Kopyala komutunun kısayol tuş karşılığı hangisidir?

         a) Ctrl - V                      b) Ctrl - B

         c) Ctrl - C                      d) Ctrl - Z

 

34. Yapıştır komutunun kısayol tuş karşılığı hangisidir?

         a) Ctrl - V                      b) Ctrl - B

         c) Ctrl - C                      d) Ctrl - Z

 

35. Windows Gezgininde yeni komutunun görevi nedir?

         a) Klasör /  kısayol  oluşturur

         b) Disket biçimler       

         c) Belgeyi yazdırır 

 d)Dosya kopyalar

 

Microsoft WORD

 

36 –     Standart araç çubuğunda bulunan

                            Girintiyi azalt/arttır butonlarının görevi nedir?

         a)   Paragrafların sağ taraftan girintilerini azaltır- arttırır

         b)   Paragrafların sol taraftan girintilerini azaltır- arttırır

         c)  Paragrafların Soldan ve sağdan aynı oranda daraltılması ve genişletilmesi

        d)  Resimlerin ekranda istenilen yönde kaydırılması

 

37 –     Yanda belirtilen Butonların sırası ile ismi nedir?

         a)   Çizgi ,     Ok,          Dikdörtgen           

         b)   Eğri ,       Ok,          Çokgen

         c)   Açılı çizgi,              Ok, Kare

        d)  Eğri,          Ok,          Metin kutusu       

 

38 –  Standart Araç çubuğunda bulunan yandaki butonun görevi nedir.?

         a)   Yazım Denetimi                     b) Dosya Aç

         c)   Yardım        d)  Yakınlaştırma ve uzaklaştırma

 

39 – (A+B)2 = A2+B2 yanda olduğu gibi kare işaretlerini yazmak için BiçimàYazıtipi Bölümünde hangi  seçenekten yararlanılır.?

         a)   Üst Simge              b) Alt Simge

         c)   Kabarık                  d)  Basık

 

40. Belgenin Kağıda yazdırılabilecek halini görüntüleyen seçenek hangisidir?

         a) Dosya – Baskı önizleme

         b) Dosya - Özellikler

         c) Dosya – Web Sayfa Önizlemesi

         d) Dosya – Sayfa yapısı

 

41 –  Ekrandaki belge içerisinden başka bir belgeye geçiş yapabilmek için, bir geçiş kısayolu oluşturmak(belgeye bağlantı) için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır.?

         a)   Ekle - Kesme

         b)   Ekle - Otomatik Metin

         c)   Ekle - Köprü

        d)  Ekle - Diyagram

 

42 -    Standart araç çubuğunda bulunan yanda belirtilen butonun görevi nedir?

         a)   İnternet gezginini çalıştırır

         b)   Harita ekler

         c)   Web araç çubuğunu görüntüler gizler

        d)  Bulunduğumuz belge içerisinden Başka belge veya web adreslerine köprü oluşturur

 

43 -     Standart Araç çubuğunda bulunan yanda belirtilen  butonun görevi nedir?

         a)   Belgeyi istenilen sayıda sütuna böler ve sütunlar

              halinde belge yazmayı sağlar.

         b)   Paragraf ayarlarını belirler

         c)   Paragrafları soldan hizalar

        d)  Paragrafları iki yandan hizalar

 

44 -     Tab durak işaretlerinden yanda belirtilen işaretin anlamı nedir.?

         a)   Sağ sekme             b)  Ondalık sekme

         c)   Sol sekme              d)  Orta sekme

45 – Paragrafların ilk kelimelerinin ilk karakterini büyük yazmak için hangi seçenek kullanılır?

         a)   Biçimà Büyük / Küçük Harf Değiştir.

         b)   Biçim à Sekmeler

         c)   Biçim à Başlangıcı Büyüt

        d)  Biçim à Sütunlar

 

46 - Aşağıdaki kısayol butonlarından hangisi ile bir metin kutusu  oluşturulur?

a)   b)      c)              d)

 

47 -   Kullanmakta olduğumuz sayfanın rengini değiştirmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır.?

        a)     Biçimà Sütunlar

         b)   Biçim à Otomatik Biçim

         c)   Biçim à Arka Plan

        d)   Biçimà Sekmeler

 

48 -   Ekrandaki belge hakkında Satır Sütün Pargaraf sayısı gibi bilgiler almak için hangi seçenek kullanılır?

         a)   Araçlar à Yazım ve Dil bilgisi

         b)   Araçlar à Sözcük Sayımı

         c)   Araçlar à Otomatik Düzeltme Seçenekleri

        d)  Araçlar à Seçenekler

 

49 -   Yeni bir araç çubuğu oluşturmak veya mevcut araç çubuklarına yeni butonlar eklemek veya kaldırmak için hangi seçenek kullanılır.?

         a)   Araçlar à Özelleştir

         b)   Araçlar à Seçenekler

         c)   Araçlar à Makro

        d)   Araçlar à Şablonlar ve eklentiler

 

50 -      Tablolar ve kenarlıklar araç çubuğunda bulunan yukarıda belirtilen butonun görevi nedir.?

         a)   Simge Eklemeyi sağlar.

         b)   Fonksiyon yazma sihirbazını çalıştırır

         c)   Formül eklemeyi sağlar

        d)  Seçilen değerlerin Toplamını verir

 

51 – Ekranda 20 sayfalık bir belge vardır. Son 5 sayfayı yazdırmak için Dosya menüsünden yazdır komutu seçildikten sonra Sayfa bölümüne ne yazılmalıdır?

         a)   1-5           b) 1,5      c)  15-20        d)  15,20

 

52 –   Tablolar ve kenarlıklar araç çubuğundaki yukarıda  belirtilen butonun görevi nedir. .?

         a)   Madde işareti verir

         b)   Word art ekler

         c)   Tablo ve metin kutusundaki metnin yönünü değiştirir

        d)  Metin kutusu ekler

 

 

 

53 – Ekrandaki belgeyi e-mail olarak göndermek için hangi seçenek kullanılır..?

         a)   Dosya à Gönder à Posta Alıcısına

         b)   Dosya à Gönder à Faks Alıcısına

         c)   Dosya à Gönder à Microsoft Power Point

        d)  Düzen à Git

 

54 –    Tablolar ve kenarlıklar araç çubuğunda bulunan yukarıdaki butonun görevi nedir..?

         a)   Yeni tablo oluşturur

         b)   Otomatik tablo biçimlendirmeyi sağlar

         c)   Hücreleri Böler

        d)  Hücreleri birleştirir

 

55-    Klavyede bulunmayan işaretler hangi seçenek ile belge içerisine eklenir.?

         a)   Ekle - Kesme         b)   Ekle - Alan

         c)   Ekle - Simge           d)   Ekle - Yer İşareti

 

56-  Word Programında, ekrandaki bir belgeyi kapatmak için hangi seçenek yanlıştır.?

         a)   Ctrl - F4                  b) Dosya - Çıkış

         c)   Dosya -  Kapat    d) Belge penceresindeki

                                                 ile

57-      Çizim araç çubuğundaki yanda belirtilen butonun görevi nedir.?

         a)   Nesneleri işaretlemeyi/Seçmeyi sağlar.

         b)   Fare işaretcisinin biçimini değiştirir.

         c)   Fare işaretcisinin yerini görüntüler.

        d)  Fare işaretcisini gizler.

 

58-    Ekle à Açıklama seçeneğinin görevi nedir.?

         a)   Belge içerisinden seçilen bir kelime hakkında yardım almayı sağlar.

         b)   Belge içerisindeki bir ifade için ekstra açıklama yazmayı sağlar.

         c)   Seçilen bir kelime hakkında daha fazla bilgi vermeyi sağlar.

        d)  Seçilen kelimenin eş anlamlısını görüntüler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59-    Disk üzerindeki iki belgeyi birleştirip tek bir belge yapmak için hangisi doğrudur. ?

         a)   Yeni bir sayfada iken Ekle menüsenden dosya komutu ile ilk olarak birince belge ekrana eklenir. Daha sonra yine ekle menüsünden dosya komutu ile ikinci belge eklenir.

         b)   Dosya menüsünden aç komutu ile birinci belge açılır. Daha sonra yine dosya menüsünden aç komutu ile ikinci belge açılır.

         c)   Dosya Menüsünden aç komutu ile birinci belge açılır. Daha sonra Ekle Menüsünden Köprü komutu ile ikinci belge  adı seçilir tamam butonuna basılır.

d)  Dosya menüsünden aç komutu ile birinci belge açılır. Daha sonra Ekle menüsünden alan komutu seçilir.

 

60-Hazırlamış olduğumuz belgeyi sabit disk'e kayıt yaptık birde  disket'e kayıt yapmak istiyoruz hangi komutu seçmeliyiz?

a)Dosya à Farklı Kaydet à Kayıt yeri bölümünden 3½ Disket (A:) seçilir ve kayıt yapılır.

b)Dosya à Kaydet komutu seçilir.

c)Dosya à Sürümler komutu seçilir.

d)Dosya à web sayfası olarak kaydet komutu seçilir.

 

61-            Standart araç çubuğundaki yanda belirtilen butonun görevi nedir.?

a)   Otomatik madde işareti verir

b)   Belgeyi otomatik biçimlendirir

c)   Belgenin yazım ve dilbilgisi denetimini yapar

d)   Tabloları otomatik biçimlendirir

 

62-Tab ayarı hangi seçenek ili belirlenir.?

a)Biçim  à Sekmeler    b)   Ekle   à Simge

c)Ekle    à Yer işareti  d)   Biçim  à Sütunlar

 

63-Araç çubuklarındaki düğmeler değiştirilmiş veya eksiltilmiş, Araç çubuklarını tekrar orijinal haline dönüştürmek için ne yapılmalıdır.?

a)             Araç çubukları sabittir düğmeler değişmez.

b)            Araç çubukları ancak görüntülenir ve gizlenir. Bir araç çubuğu kaybolmuş ise görünüm menüsünden araç çubukları bölümünden görüntülenir.

c)   Word programı yeniden bilgisayara yüklenir.

d) AraçlaràÖzelleştir komutu ile araç çubuklarının özelleştirilmesi penceresi ekrana getirilir. Araç çubukları başlığından her bir araç çubuğu  tıklanarak sıfırla butonuna basılmak suretiyle orjinale dönüştürülür.

 

64-Word programının kapatılması ile ilgili olarak hangisi yanlıştır.?

a)   Alt - F4 tuşlarına basılarak kapatılır.

b)   Dosya - Çıkış komutu ile kapatılır

c)   Dosya - Kapat komutu ile kapatılır.            

d)  Program penceresinin sağ üst köşesindeki  ile kapatılır.

 

65- Araç çubukları hakkında hangisi yanlıştır.?

a)Araç çubukları taşınabilir.              

b)Araç çubukları gizlenebilir.

c)Araç çubuklarının düğmeleri sabittir               değiştirilmez.

d) Araç çubukları özelleştirilebilir.

 

66-Word programında bir metni yazarken bir sayfa yazıldıktan sonra diğer bir sayfaya nasıl geçilir.?

a) Otomatik olarak diğer sayfaya geçiş yapılır ve yazım işlemine devam edilir.                         

b) Dosya menüsünden yeni komutu seçilerek yeni bir sayfaya geçilir.

c)  Ekle menüsünden yeni sayfa komutu seçilir.      

d) Pencere Menüsünden yeni pencere komutu seçilir.

 

67-Ctrl – Z Tuşunun görevi nedir?

a)   Paragrafı sola hizalar

b)   İşlemleri ileri alır.

c)   İşlemleri geri alır.

d)   Seçilen bilgiyi siler

 

68-           Biçim araç çubuğunda bulunan yanda belirtilen butonun görevi nedir?

a)Sayfa görünüm biçimini değiştirir

b)Başlık / Paragraf Yazı Tipi Biçemi seçmeyi sağlar.

c)Belgeyi sıkıştırır

d)Paragraflar arası boşluk miktarını ayarlar.

 

69 -                                                 

         Butonları ile aşağıdakilerden hangisi ayarlanır?

         a) Tablolar için satır yüksekliği boyutu

         b) Yazıtipi ve yazı boyutu

         c) Paragraflar için satır aralığı boyutu

         d) Tablolar için Yazıtipi ve hücre genişliği

 

70-Kısayoldan belgenin Sonuna gitmek için hangi tuşlara basılır.?

a)Ctrl – Home  b)   End   c) Home  d) Ctrl – End

 

 

 

Microsoft EXCEL

 

71 -  

        Yukarıdaki çalışma sayfasında B2 hücresine =Topla(A1:A3) yazılırsa sonuç ne olur.?

         a)   10            b)16        c) 80        d)  40

 

72 -   

       Yukarıdaki çalışma sayfasında B3 hücresine =Ortalama(A1:A3) yazılırsa sonuç ne olur.?

         a)   4              b)16        c) 5,3        d)  80

 

73. Birden çok hücreyi birleştirerek, içerisindeki bilgiyi ortalayan simge nedir?

a)         b)        c)            d)

 

 

74 -   =Karekök (16) fonksiyonunun sonucu nedir?

         a)   4              b)5          c)16        d)  15

 

75. Hücre içerisine formül eklemek/yazmak için hangi  düğmeye basılır?

         a)             b)       c)              d)

 

76 -   =Yukarıyuvarla (73,12;0) fonksiyonunun sonucu nedir?

         a)   74            b)73        c)12        d)  0.12

 

77 - Hangi kısayol tuş bileşeni ile dosya kayıt işlemi yapılır ?

         a) Alt+S        b) Ctrl+S   c)Shift +N   d)Ctrl + N

 

78 - =Tamsayı(123,9) fonksiyonunun sonucu nedir?

         a)   123          b)124      c)9        d)  0.9

 

79 -   =Nsat (279,699) fonksiyonunun sonucu nedir?

         a)   279          b)278      c) 699        d)  280

 

 

 

 

80 -             

         Yukarıdaki tabloda C2 hücresine oto’nun %26  kdv’si hesaplanarak yazılmak isteniyor. Formülü aşağıdakilerden hangisidir.?

         a)   =B1*%26               b)  =B2*26

         c)   =B2+%26               d)  =B2*0,26

 

81 –          Standart araç çubuğunda bulunan yanda belirtilen butonun görevi nedir?

         a) Çizim araç çubuğunu görüntüler gizler

         b) Grafik sihirbazı-Grafik çizmeyi sağlar

         c) Grafik araç çubuğunu görüntüler ve gizler

         d) Sayfa içerisine Harita Ekler

 

82 –Oluşturmuş olduğumuz grafiğin veri ile aynı sayfada olması veya yeni bir sayfada olması durumu nasıl değiştirilir.?

         a)GrafikàKaynak Verisi      b)GrafikàGrafik Türü

c) Grafikà Konum      d) Grafik à 3D

 

83 –

         Yukarıdaki tabloda  D2 Hücresine =MAK(B2:C3) fonksiyonu yazılırsa sonuç ne olur?

         a)   60            b)80        c)90        d)  70

 

84 –Hazırladığımız Tablonun yazıcıdan olduğundan daha büyük veya olduğundan daha küçük olarak yazdırılabilmesi için nereden ayar yapılmalıdır.?

         a) Biçim à Koşullu Biçimlendirme

         b) Görünüm à Yakınlaştır à Özel          

         c) Dosya à Sayfa Yapısı à Ölçek

         d) Görünüm à Özel Görünümler

 

85 –

         Yukarıdaki tabloda  D2 Hücresine =Bağ_Değ_Say(A1:C3) fonksiyonu yazılırsa sonuç ne olur?

         a)   4              b) 6         c) 8        d)  10

 

86 - Aşağıdakilerden hangisi Çalışma sayfasına yeni bir satır ekler?

         a) Biçim àHücreler.         b) Biçim à Satır.

         c) Ekle à Satır.                  d) Ekle à Nesne.

 

87-    Çalışma sayfası içerisinde her nerede olursak olalım doğrudan A1 hücresine gitmek için klavyeden hangi tuşlara basılır.?

         a)   Home                      b) Shift + Home 

         c)   Ctrl  + Home        d)  Alt    + Home

 

88-    Bir bölgeyi(seçmek) işaretlemek için Klavyeden hangi kısayol tuşuları kullanılır.?

         a)   Ctrl  + Yön tuşları      b)       Shift + Yön tuşları

         c)   Alt    + Yön tuşları     d)  Tab tuşu

 

89-    Bir hücre içerisinde yanlış yazılmış bir bilgi vardır. Bu bilgiyi düzeltmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılamaz?

         a)   Hücrenin  içerisi Çift tıklanır ve düzeltme yapılır

         b)   Formül çubuğu üzerinde düzeltme yapılır

         c)   Hatalı bilgi üzerinde iken F2 tuşuna basılır.

        d)  Hatalı bilgi üzerinde iken Ctrl – X tuşuna basılır.

 

90-    Yeni Açılan Bir çalışma kitabında en fazla kaç tane çalışma sayfası olabilir?

         a)   255          b)128      c)16        d)  3

 

91-    Bir çalışma kitabında en fazla kaç tane sütun bulunur?

         a)   256          b)128      c)16        d)  15

 

92-    Bir çalışma kitabında sütun isimleri hangi harften başlayıp hangi harfte biter.?

         a)AàZ      b)AàAB   c)AàV       d)  AàIV

 

93 -   Grafik araç çubuğunda bulunan yanda belirtilen butonun görevi nedir.?

         a) Grafik üzerine yeni bir tablo oluşturur   

         b) Grafik veri tablosunu görüntüler / gizler

         c) Grafik verilerini değiştirir

         d) Tablodan hücre siler

 

94-    A1=5, B1=4, C1=3 değerine sahip ise D1 hücresine yazılan =A1+B1*C1 formulünün sonucu nedir?

         a)   60            b)17        c)27        d)  12

 

 

 

 

95. Yapılan çalışmanın kağıt üzerindeki halini görüntüleyen seçenek hangisidir?

         a) Dosya/ Baskı önizleme          b) Dosya/ Yazdır

         c) Dosya/ Yazdırma Alanı          d) Dosya/ Sayfa Yapısı

 

96-    =Eğer(A2>A3;A2;A3) görevi nedir?

         a)   A2 ile A3 hücrelerindeki sayıları toplar.

         b)   A2>A3 ise istenilen hücreye A2 değerini yazar değilse A3 değerini yazar.

         c)   A2>A3 ise Aritmetik ortalamasını alır.

        d)  A2>A3 ise istenilen hücreye A3 değerini yazar.

 

97-    A3=15000, B3=5000, C3=12500, D3=7500, ise  =Topla(A3:d3;20000) işlemlerinin sonucu nedir?

         a)   10000      b) 40000   c) 60000     d)  50000

98 - Seçilen bölge içindeki tüm ifadeler, renk ve çerçeve özelliklerini silerek alanı boşaltmak için hangi seçenek kullanılır?

         a) Düzen à Kes 

         b) Düzen à Temizle à Tümü

         c) Düzen à Temizle à Biçimler

         d) Düzen à Sil

 

99 –      Butonunun görevi nedir?

         a)   Hafızanın kullanım durumunu görüntüler

         b)  Hücre içindeki değerin %15 ini alır

         c)  Hücre içindeki rakamın sonuna % işareti ekler.

         d)  Hücre içindeki sayısal değeri 100 ile çarpar ve sonuna % ekler.

 

100-  A1=40, A2=20, A3=30, A4=50, A5=60 ise =eğersay(A1:A5;">30") Fonksiyonunun sonucu nedir?

         a)   50            b) 60       c)2      d)  3

 

101-  A1=10, A2=20, A3=30, A4=40 ise =BÜYÜK(A1:A4;2) Fonksiyonunun sonucu nedir?

         a)   30            b)20        c)10        d)  40

 

102 –  Dosya menüsünde en son kullanılmış olan belgelerin isimleri görüntülenir. Bu bölümde normal olarak kaç tane ve en fazla kaç tane Belge adı görüntülenebilir.?

                a)4 - 9     b) 1 - 4    c) 0 - 4      d) 5 – 8

 

103-  Aşağıdakilerden hangisi aritmetik işlem operatörü değildir?

         a)   ^            b) *        c) &        d)  +

 

104-  Aşağıdaki seçeneklerden hangisi hücre içerisindeki bilginin ilk giriş anındaki biçimine dönüştürülmesini sağlar?

         a)   Biçimà Hücreler à SayıàGenel

         b)   Biçimà Hücreler à Sayı àÖzel

         c)   Biçimà Hücreler à Sayı àSayı

        d)  Biçimà  Hücreler à Sayı àPara birimi

 

105-  Hücre içerisindeki bir bilgi veya formülü düzeltmek için hangi fonksiyon tuşuna basılır.?

         a)   F8            b) F2       c) F6        d)  F5

INTERNET

106- İnternet explorer’un adres satırı kaybolmuş ise nasıl görüntülenir.?

         a) Görünüm à Kaynak komutu ile

         b) Görünüm à Yinele komutu ile

         c) Görünüm à Araç çubukları bölümünden

         d) Görünüm àDurum çubuğu komutu ile

 

107- Bir e-posta gönderirken yazılı mesajımız ile birlikte bilgisayarımızdaki bir dosyayı da ek  olarak göndermek istiyorsak ne yapmalıyız.

         a) E-posta (e-mail) olarak sadece yazılı mesaj gönderilir. Bilgisayardaki belgeler dosyalar gönderilmez

         b) Outlook Express programını kullanıyorsak, Ekle à dosya eki komutu ile web mail kullanıyorsak Dosya ekle komutu seçilir.

         c) Ekrandaki Gönder/Al düğmesi tıklanır.

         d) Düzen Menüsünden Yapıştır komutu seçilir.

 

108- Outlook Express’te yeni bir e-mail yazmak için hangi komut seçilir.

         a) Dosya àAç komutu seçilir

         b) Dosya àYeni à kişi komutu seçilir.

         c) Dosya à Yeni àKlasör komutu seçilir.

         d) Dosya à Yeni àPosta iletisi komutu seçilir.

 

109- Outlook Express’te yeni bir e-posta adresi nereden tanımlanır.

         a) Dosya à YeniàPosta iletisi

         b) Dosya à Özellikler komutu ile

         c) Araçlar àHesaplar komutu ile

         d) Araçlar à Seçenekle komutu ile

 

110- Outlook Express’te servis sağlayıcısında bulunan mesajlarımızı almak için hangi düğmeye basılır.

         a) Gönder/al

         b) Dosya à Yeni àPosta iletisi

         c) Dosya à

         d) Dosya àAlàAdres Defteri

111- Bize gelen bir e-mail’i okuduktan sonra cevap göndermek istiyorsak ne yapmalıyız.?

         a) DosyaàKaydet komutu seçilir

         b) DosyaàVer komutu seçilir

         c) Ekrandaki yanıtla düğmesi tıklanır.

         d) Ekrandaki gönder/al Düğmesi tıklanır.

 

112- Okumuş olduğumuz e-mail’i bir başka arkadaşımıza göndermek istiyorsak hangi seçenek kullanılır.?

         a) Yanıtla düğmesi tıklanır

         b) Tümünü yanıtla düğmesi tıklanır

         c) İlet düğmesi tıklanır

         d) Gönder/al düğmesi tıklanır.

        

113- Outlook express’te yeni hazırladığımız bir e-mail kayıt yapılınca hangi klasöre kayıt olur.?

         a) Gelen Kutusu

         b) Giden Kutusu        

         c) Gönderilmiş Öğeler

         d) Taslaklar

 

114 – Gelen bir e-mail’i okuduktan sonra ekrandan sil düğmesine basılırsa ne olur?

         a) e-mail bilgisayarımızdan ve servis sağlayıcıdan tamamen silinir.

         b) e-mail bilgisayarımızdan silinir fakat servis sağlayıcıda bir kopyası kalır.

         c) e-mail Gelen kutusu klasöründen silinir silinmiş öğeler klasörüne aktarılır.

         d) e-mail bilgisayarımızda kalır, servis sağlayıcısındaki kopyası silinir.

 

115- istemediğimiz adreslerden e-mail geliyorsa bunu nasıl engelleyebiliriz.?

         a) Yeni bir e-mail adresi oluştururuz.

         b) Gelen e-mail’i hiç okumadan sileriz

         c) e-mail adresimizi bir ay boyunca hiç kullanmayız.

         d) istemediğimiz e-mail adreslerini Göndereni engelle bölümüne ekleriz. Outlook express’te ileti menüsünden Göndereni engelle komutu kullanılır.

 

116- E-mail adreslerini engellenenler bölümüne eklemiş olduklarımızdan herhangi bir adresi tekrar mesaj gönderebilmesi için engellenenler bölümünden kaldırmak istersek ne yapmalıyız?

         a) Outlook express’te Araçlar à ileti KurallarıàEngellenen gönderen listesi komutuna girilir.web mailde engellenenler bölümüne girilir o e-mail adresi bu bölümden silinir.

         b) O e-mail adres defterimize kayıt yapılır

         c) o e-mail adresine bir mesaj gönderilir.

         d) o e-mail adresinden son gelen mesaj silinir.

117- Gelen e-maillerimizin adreslerini bilgisayarımıza kayıt yaparak daha sonra adres listesinden istediğimiz adrese daha kolay mesaj gönderebilmek için hangisi ile e-mail adresi bilgisayarımıza kayıt yapılır?

         a) Dosya à kaydet

         b) Dosya à Farklı kaydet

         c) Dosya à Ekleri kaydet

         d) Araçlarà Göndereni Adres defterine ekle

 

118- e-mail adreslerinin kapasitesi ne kadardır?

         a) sınırsız bir kapasiteye sahiptir. Milyonlarca mesaj alabiliriz ve gönderebiliriz.

         b) E-mail adreslerinin kapasitesi Servis sağlayıcılar tarafından belirli miktarlarda belirlenir ve ona göre hizmet ve satış sağlanır.

         c) E-mail adreslerinin kapasitesini bilgisayarımızın sabit diski ile aynı boyuttadır.

         d) E-mail adreslerinin kapasitesi bir disket kapasitesindedir.

 

119- E-mail olarak bilgisayarımızdaki bir dosyayı gönderirken neye dikkat etmeli.?

         a) Dosyanın boyutuna dikkat etmeli, çok büyük boyutlu dosyalar internetten e-mail olarak gönderilemez.

         b)  Bilgisayarımızdaki sadece resimleri gönderebiliriz. Resim dışında bir dosya göndermemeye dikkat etmeli

         c) Bilgisayarımızdan sadece cv’lerimizi gönderebiliriz. Başka bir dosya göndermemeye dikkat etmeliyiz.

         d) Bilgisayarımızdan sadece bize gelmiş olan dosyaları gönderebiliriz. Başka dosyaları gönderemeyiz.

 

120- İnternette aradığımız bir konuyu kısayoldan nasıl bulabiliriz.

a)       Arama motorlarına konu başlığımızı yazarız.

b)       Aradığımız konuyu adres satırına yazarız.

c)       Sık kullanılan menulere bakarız.

d)       Menulerden yardıma gideriz.